Complexe oude schade drama

De schadeafhandeling door het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) is de afgelopen jaren beduidend versneld. Alleen niet bij aardbevingsgedupeerden met meerdere schades die al jaren wachten op hulp.

‘Zij zijn unaniem ontevreden en dat tast het vertrouwen in dit dossier ernstig aan’, blijkt uit het rapport Bodem in zicht dat het Groninger Gasberaad zaterdag naar buiten brengt. Enigma Research deed in opdracht van het Gasberaad onderzoek. Meer dan de helft van de gedupeerden heeft geen vertrouwen in een goede schadeafhandeling in de toekomst`, waar het IMG verantwoordelijk voor is.

Van de inwoners van Groningen en Noord-Drenthe deden 663, onder meer via het RegioNoordPanel van Dagblad van het Noorden, aan het onderzoek mee. Zij deden 1276 schademeldingen; drie op de vier daarvan al eerder dan 2021. Aanleiding voor het onderzoek is volgens het Gasberaad het feit dat IMG steeds roept dat het (getuige ook de hoge waarderingscijfers op de IMG-site) goed gaat met de schadeafhandeling. Maar bij het Gasberaad kriebelde de onderbuik: klopt dat ook echt wel? Deels, blijkt uit het rapport. Nieuwe schademeldingen (vanaf 2021) worden in de regel goed en snel opgepakt. In dat jaar kwam het IMG met de vaste vergoeding van 5000 euro. Inwoners met ‘maar’ een enkele schade aan hun huis geven met een rapportcijfer 7,1 aan tevreden te zijn over hoe dat wordt geregeld. Ook over de manier waarop aannemers het werk op- en aanpakken bestaat eensgezinde tevredenheid. Maar het loopt vast bij aardbevingsgedupeerden met meervoudige schades (soms vier schademeldingen) en zaken die al jaren voortslepen. Deze groep is verreweg het meest kritisch (rapportcijfer 5,5) over de afhandeling. Met regelmaat wordt geklaagd dat de schades vooral optisch worden hersteld, wat zorgt dat de ‘weggewerkte’ scheur in een mum van tijd terug is.

Voorzitter Jan Wigboldus van het Gasberaad is blij met het onderzoek. Het geeft de maatschappelijke organisatie ook iets concreets in handen om naar te verwijzen, zegt hij. ,,We zijn bevestigd in de signalen die wij kregen dat het vooral vastloopt bij de oudere dossiers.” Dat er een ,,grote mate van tevredenheid” is bij de afhandeling van eenmalige kleine schades, zoals het IMG zelf ook constateert, noemt de Gasberaad-voorzitter weinig verrassend. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen zou naar aanleiding van het rapport de aandacht moet verleggen naar de oude dossiers, vindt Wigboldus. ,,Bij de complexe en oude schades loopt het juist vast. En daar komen dan ook de terechte negatieve reacties vandaan. Als je het vertrouwen wilt herstellen, moet je daar de focus op leggen.”

Het gaat dan vooral over schadezaken die nog uit de tijd van het CVW, de NAM en deels van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen stammen. ,,Alleen bij de zaken die nog uit de tijd van de NAM en CVW komen, zijn wij bij wet niet bevoegd er iets aan te doen”, zegt bestuursvoorzitter Bas Kortmann. die het rapport wel waardevol noemt en stelt dat het IMG er ,,zijn voordeel mee kan doen”. Hij wijst op de goede waardering van schademelders die na 2021 aanklopten. Hij wijst erop dat het IMG een taskforce heeft opgericht voor langlopende dossiers. Volgens hem zou voor die groep gedupeerden ,,in algemene zin meer aandacht voor moeten komen”.

Bron: Dagblad van het Noorden
Gepubliceerd: 21-01-2023