RegioNoordPanel is een opiniesite waar de mening van bewoners van Drenthe, Fryslân en Groningen centraal staat. Het panel is niet alleen bedoeld voor de lezers van Dagblad van het Noorden, de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad; deelname staat open voor iedereen die binding heeft met de drie noordelijke provincies. U kunt zich inschrijven om zo nu en dan een korte vragenlijst in te vullen.

Wanneer u bent ingeschreven als panellid, krijgt u, als er een vragenlijst voor u klaarstaat, via e-mail automatisch een uitnodiging voor deelname. In de uitnodiging kunt u direct doorklikken naar de online vragenlijst. De resultaten van redactionele onderzoeken worden o.a. onder het kopje "Resultaten" op deze site geplaatst. Ook zult u de resultaten vaak terugvinden in de regionale media.

U krijgt geen overbodige e-mailberichten of reclame toegestuurd als u zich inschrijft of als u aan onderzoeken deelneemt. Uw e-mailadres wordt niet aan derden verkocht of voor andere doeleinden gebruikt.

Op het moment dat u zich inschrijft, vragen wij u middels een inschrijfvragenlijst een aantal gegevens in te vullen zoals uw geslacht, leeftijd en opleiding. Deze gegevens zijn erg belangrijk om de onderzoeksresultaten zinvol te interpreteren. Daarnaast is het van belang dat wij voor de onderzoeken een groep mensen uitnodigen die een goede afspiegeling vormt van de te onderzoeken doelgroep. Op deze wijze zorgen wij ervoor dat de conclusies, die op basis van de onderzoeken worden getrokken, ook gelden voor de gehele doelgroep. Om deze reden is het ook van belang dat altijd dezelfde persoon de vragenlijst invult.

Deelname aan RegioNoordPanel gebeurt altijd volledig anoniem. Uw naam, adresgegevens of e-mailadres worden nooit gekoppeld aan de antwoorden die u geeft tijdens de onderzoeken. De opdrachtgevers krijgen nooit toegang tot uw naam, adresgegevens of e-mailadres, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. De uitkomsten van een enquête worden alleen samengevat gerapporteerd (dus niet: ‘meneer Jansen heeft aangegeven dat…’, maar wel: ‘43% van de respondenten vindt dat…’).

Nee, dat kan niet. Per e-mailadres kan maar één keer hetzelfde onderzoek worden ingevuld. Het is dus noodzakelijk dat er voor meerdere personen ook meerdere e-mailadressen worden gebruikt.

Nee, u bent nergens toe verplicht. Als u niet deelneemt is dat natuurlijk wel erg jammer, omdat dit consequenties heeft voor het onderzoek. Als u een uitnodiging van ons krijgt en u kunt of wilt op dat moment niet deelnemen, dan kunt u het e-mailbericht gewoon negeren en verwijderen. Het is natuurlijk mogelijk dat u ons e-mailbericht over het hoofd heeft gezien. Daarom zullen wij u bij geen reactie nogmaals attenderen op deelname.

Iedereen die binding heeft met de drie noordelijke provincies, 16 jaar of ouder is en beschikt over een emailadres, kan zich aanmelden voor RegioNoordPanel.

U ontvangt per jaar via e-mail ongeveer twaalf vragenlijsten. U kunt altijd zelf beslissen of u de vragenlijst wilt invullen.

Het invullen van een vragenlijst varieert van ongeveer 5 tot 10 minuten. De geschatte benodigde tijd wordt altijd van tevoren aangegeven. Het is ook mogelijk een vragenlijst tussentijds af te breken en op een later tijdstip af te maken.

Wanneer u ingelogd bent op de website, kunt u zich via de optie "Uitschrijven" afmelden voor RegioNoordPanel. De optie is te vinden op uw dashboard. Om te zorgen dat u zich niet per ongeluk uitschrijft, krijgt u nog de vraag of u zeker weet dat u zich wilt uitschrijven. Als u zich heeft uitgeschreven, kunt u niet meer inloggen op deze site en wordt u ook niet meer uitgenodigd voor onderzoeken.

Als de link niet werkt, controleer dan eerst of u verbinding heeft met het internet. Controleer vervolgens of de link volledig blauw is en op één lijn staat in het e-mailbericht. Soms is de link namelijk te lang en wordt deze door het e-mailprogramma over twee regels verspreid, wat ertoe kan leiden dat de link niet werkt. Het kan ook zijn dat uw e-mailprogramma zo is ingesteld dat links niet werken. In beide gevallen kunt u de link kopiëren en in de adresbalk van uw browser plakken. Werkt de link nog steeds niet, dan kunt u inloggen op deze pagina. Na inloggen krijgt u een overzicht te zien van de onderzoeken waar u nog aan kunt deelnemen. Bij problemen kunt u uiteraard ook altijd even contact opnemen.

Dit is een bewuste onderzoekskeuze. Om zo zuiver mogelijk te meten, willen wij graag het eerste antwoord van respondenten vastleggen. Mocht u op "Vorige Pagina" (Back) in uw browser hebben geklikt en een foutmelding krijgen, dan kunt u de pagina verversen (sneltoets F5). U gaat dan weer verder in de vragenlijst op het punt waar u gebleven was. Een andere mogelijkheid is om opnieuw de link in de uitnodigingse-mail aan te klikken. In beide gevallen zijn uw tot nu toe gegeven antwoorden in het systeem bewaard.

Stuur in geval van een foutmelding een e-mail naar de webmaster (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) met de inhoud en datum en tijdstip van de melding.

Als u halverwege stopt met het invullen van de vragenlijst, kunt u op een later tijdstip gewoon weer op de link in het e-mailbericht klikken en verdergaan met de vraag waarmee u bezig was. Uw gegeven antwoorden zijn opgeslagen en dus niet verdwenen. Ook bij een foutmelding blijven de gegeven antwoorden bewaard. In geval van een foutmelding leest u bij de vorige vraag wat u kunt doen.

Als uw e-mailadres is gewijzigd, is het belangrijk om deze in uw panelgegevens aan te passen. Zo loopt u nooit een uitnodiging voor deelname mis. Om uw e-mailadres aan te passen, logt u in op de website en gaat u naar uw dasboard.

Als u uw wachtwoord kwijt bent, klik dan hier om een nieuw wachtwoord aan te vragen.