De onderwerpen hebben altijd één ding gemeen: ze raken uw (regionale) leefwereld. RegioNoordPanel is een initiatief van Mediahuis Noord in samenwerking met het onafhankelijke onderzoeksbureau Enigma Research, aangesloten bij de MarktOnderzoekAssociatie (MOA). Deelname aan een onderzoek van RegioNoordPanel is altijd volledig anoniem.

Mediahuis Noord is onder andere de uitgever van Dagblad van het Noorden, de Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad en Het Weekblad. Mediahuis Noord is betrokken bij het noorden en wil daarom ook graag weten hoe u, als inwoner van Noord-Nederland, over uiteenlopende zaken denkt. Op het moment dat u zich inschrijft voor RegioNoordPanel wordt u verzocht een aantal korte vragen te beantwoorden over uw persoonlijke situatie. Aan de hand van deze gegevens wordt per onderzoek gekeken of u binnen de doelgroep van dat onderzoek valt. Op deze wijze proberen we te voorkomen dat u vragen krijgt die op u niet van toepassing zijn.

Bent u regionaal betrokken en vindt u het leuk om regelmatig uw mening te geven over diverse interessante vraagstukken? Dan kunt u zich hier inschrijven.

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.