Ouderen willen graag doorwerken

Doorwerken tijdens het pensioen: voor sommigen een afschuwelijke gedachte, maar lang niet voor iedereen. Van alle Nederlanders is 28 procent namelijk bereid om ook na de AOW-leeftijd op de arbeidsmarkt actief te blijven.

Dat blijkt uit de zesde editie van de Nationale Keuzestress Monitor. De animo onder Nederlanders om door te werken lijkt dus groot te zijn: van alle Nederlanders wil 28 procent doorwerken tijdens het pensioen. Onder zestigplussers is er nog meer enthousiasme. Van hen is 38 procent bereid om na pensionering door te werken.

Arbeidsmarktdeskundige Wendy van Ierschot zegt dat veel ouderen graag willen doorwerken tijdens het pensioen, maar dat het voor werkgevers vaak niet aantrekkelijk is om gepensioneerden in dienst te nemen. „Veel 59-plussers barsten nog van de energie en veel ouderen hebben beroepen waar je prima in door kunt. Mensen moeten makkelijker kunnen kiezen. Voor werkgevers is het nu niet fiscaal en financieel aantrekkelijk ouderen in dienst te houden. Dat helpt niet”, zegt Van Ierschot.

Veel ouderen willen dus graag door met werken. De redenen daarvoor lopen uiteen. Een deel van de mensen vindt dat ‘het structuur aan de dag geeft’, terwijl andere mensen vinden dat je op die manier ‘actief en mentaal scherp blijft.’ Weinig mensen zitten er overigens op te wachten om heel het leven door te gaan. Van de groep Nederlanders die willen doorwerken, zegt het merendeel dat maximaal tot en met hun 70ste levensjaar te willen doen.

De meeste mensen juichen het toe als gepensioneerden actief blijven op de arbeidsmarkt. Dat helpt ouderen bijvoorbeeld om ook op late leeftijd nog sociale contacten op te doen, denkt 67 procent van de Nederlanders. Onder zestigplussers leeft dit idee nog sterker: 77 procent van hen denkt dat blijven werken helpt om betrokken te blijven en om nieuwe mensen te leren kennen.

De overheid is er veel aan gelegen om ouderen langer door te laten werken. Nederland krijgt de komende jaren namelijk te maken met een grote mate van vergrijzing, waardoor er (nog) meer krapte op de arbeidsmarkt ontstaat. Om dat tegen te gaan, startte het het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eerder dit jaar met voorlichting om werkgevers aan te sporen om ouderen in dienst te nemen.

Dat vinden de meeste mensen een goed idee, blijkt uit de Nationale Keuzestress Monitor. 58 procent van de Nederlanders is het eens met het initiatief om bedrijven te stimuleren om meer gepensioneerden in dienst te nemen, om zo vacatures wat sneller in te vullen. Daarnaast denkt 53 procent dat het aannemen van gepensioneerden zorgt voor meer ervaring en nieuwe ideeën op de werkvloer.

Volgens Van Ierschot kan de overheid meer doen. Zo noemt zij de pensioengerechtigde leeftijd als uitgangspunt om vanzelfsprekend met werk te stoppen ‘niet meer van deze tijd’. ,,De mogelijkheid om flexibel te zijn, te stoppen, te minderen, ander werk te kunnen gaan doen waar minder druk op zit, is vaak beperkt. We zouden daarin als individu veel en veel meer flexibiliteit moeten krijgen, om zo ons eigen pad te bepalen zonder dat de wetgever dat onaantrekkelijk maakt.”

Ze doet een appel op de overheid, opdat meer gepensioneerden aan de slag kunnen: ,,Laat het gemakkelijk worden flexibele contracten af te spreken na een langdurig vast contract én maak het financieel aantrekkelijk. Daarnaast moeten we ophouden met het framen van ouderen als inflexibel, ouderwets en niet bereid om te leren. Het tegendeel is vaak waar.”

De Nationale Keuzestress Monitor is een terugkerend, onafhankelijk onderzoek onder ruim 1000 Nederlanders vanaf 18 jaar, op initiatief van marktonderzoeksbureau MSI Consultants. In eerdere edities lag de focus op A-merken huismerkboodschappen, zorgkosten en het doneren aan goede doelen.

Bron: Dagblad van het Noorden
Gepubliceerd: 03-11-2023