Voldoende voor Friese ziekenhuizen, rendement onder druk

Net als vorig jaar scoort het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) het hoogste rapportcijfer. De zorginstelling scoort een acht en staat op plek zestien van de 61 ziekenhuizen die beoordeeld zijn. Dat is wel een daling ten opzichte van een jaar eerder, toen het MCL een negen scoorde en op plek acht stond.

Het in Drachten gevestigde Nij Smellinghe en Antonius in Sneek scoren beide een zeven. Beide zijn gestegen in de ranglijst: Nij Smellinghe van plek 40 naar 29, Antonius van plek 34 naar 33. Ook Tjongerschans boekt vooruitgang. Kreeg het ziekenhuis in Heerenveen een jaar geleden nog een vijf als rapportcijfer, dit jaar scoort Tjongerschans een zes en dus een voldoende. In de ranglijst is het ziekenhuis, dat op 1 januari 2025 wil fuseren met het MCL, gestegen van plek 57 naar 53.

Maar ook al zijn de rapportcijfers over het algemeen goed – het gemiddelde Nederlandse ziekenhuis scoort een 7,2 – de toekomst van de ziekenhuizen is beslist niet zonder risico’s, aldus BDO. Het adviesbureau merkt op dat het gemiddelde rendement daalde van 1,9 naar 1,6 procent. Dat maakt het voor ziekenhuizen moeilijker om te investeren in het verbeteren van de zorgprocessen en het uitvoeren van de plannen die in het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn vastgelegd.

De IZA-plannen, waarvoor het rijk afspraken heeft gemaakt met overkoepelende zorgorganisaties, zijn bedoeld om de zorg in de toekomst rendabel en toegankelijk te houden. Daar is bijvoorbeeld een forse investering in digitalisering voor nodig. In Fryslân is vooral het rendement van Tjongerschans laag: 0,9 procent. Het ziekenhuis in Heerenveen zit daarmee onder de 1 procent die volgens BDO als de kritieke ondergrens kan worden gezien. De voornaamste oorzaak van de lage rendementen zit hem volgens het rapport in de inflatie en in de gestegen personeelskosten. Die laatste maken inmiddels 60,6 procent uit van het totale ziekenhuisbudget.

De stijgende salarissen hebben hun impact, maar ook de schaarste op de arbeidsmarkt. Ziekenhuizen zijn daardoor vaker genoodzaakt een beroep te doen op zzp’ers. De immer oplopende personeelskosten zijn ,,in toenemende mate een molensteen om de nek van ziekenhuizen”, aldus Vincent Eversdijk, voorzitter branchegroep Zorg bij BDO. Eversdijk zegt twee oplossingen te zien voor het dreigende geldtekort. De eerste is dat de maatschappij ervoor opdraait door hogere zorgpremies te betalen. Een meer realistisch scenario is echter dat ziekenhuizen samen met banken en zorgverzekeraars samen naar geld zoeken om de IZA-plannen te financieren. Dat laatste zou mogelijk tot tijdelijke verliezen leiden, aldus de voorzitter.

Bron: Friesch Dagblad
Gepubliceerd: 11-10-2023