Onderzoek: salariskloof tussen mannen en vrouwen is gegroeid

Was het verschil in salaris in 2021 nog 5 procent, de loonkloof is dit jaar gestegen naar 7,4 procent.

De onderzoekers concluderen dat het opleidingsniveau een rol speelt bij de grootte van het verschil. Hoe hoger de genoten opleiding, hoe groter het verschil in salaris, in het nadeel van vrouwen. Voor een aantal sectoren in de opleidingscategorie ‘laag’ geldt zelfs dat het bruto jaarsalaris van vrouwen hoger is dan dat van mannen.

Maar over de gehele linie steeg het inkomen van mannen dus sterker dan dat van vrouwen. Zo stegen de salarissen van mannen met een ‘laag’ opleidingsniveau met 15 procent, voor vrouwen was dat 7 procent. Binnen de categorie ‘midden’ ging het om stijgingen van respectievelijk 16 procent en 8 procent. Mannen met een hoog opleidingsniveau gingen er ten slotte 18 procent op vooruit ten opzichte van 2021. Vrouwen binnen deze categorie verdienden gemiddeld 14 procent meer.

Vakbond CNV vindt het ‘volstrekt onacceptabel’ dat het loon van mannen meer toeneemt dan dat van vrouwen. Volgens voorzitter Piet Fortuin moeten vooral werkgevers hier iets aan doen. ,,Zij moeten over hun vooroordelen heenstappen en vrouwen net zo goed belonen als mannen. Werkgevers schuiven de loonkloof vaak af op het gebrek aan assertiviteit bij vrouwen. Daar klopt niets van en is een dekmantel om zelf niets te hoeven doen.”

Hij stelt dat Nederland een ,,hardnekkig cultuurprobleem” heeft dat zo snel mogelijk doorbroken moet worden. Veel vrouwen zijn zelfs kostwinner, aldus Fortuin. Ook meldt de vakbondsvoorzitter dat veel mensen denken dat gelijke lonen zijn geregeld in de cao. Afspraken over extra salaris worden volgens Fortuin echter vaak gemaakt buiten de cao om.

Bron: Friesch Dagblad
Gepubliceerd: 03-10-2023