Tekort aan personeel levert ook geluk op

Wat lastig is voor werkgevers, is een zegen voor het personeel. Omdat er zo'n tekort is aan arbeidskrachten in bijna alle sectoren, hebben bedrijven meer aandacht voor het welzijn van hun werknemers. Zij merken dat de balans tussen werk en privé hierdoor verbetert en dat er meer aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling.

Dat blijkt uit breed onderzoek dat ABN Amro regelmatig laat doen naar het welzijn van Nederlandse werknemers.

Natuurlijk speelt mee dat werkenden hogere salarissen kunnen bedingen. Maar de bank kijkt voor het welzijn naar de werk-privébalans, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, economie, gelijke kansen, veiligheid en klimaat. Werknemers scoorden in 2022 liefst 4 procent hoger op welzijn, het hoogste niveau in acht jaar. Het welzijn van werknemers volgt in grote lijnen het bbp, alles wat burgers en bedrijven in een land verdienen.

Maar het verzuim bereikt ook een recordniveau: Een op de elf werknemers heeft ruim twintig verzuimdagen. Werkenden in de zorg leveren in op hun eigen gezondheid. Sinds 2015 scoren zij 29 procent lager. Steeds meer werknemers geven aan dat zij uitvallen om andere redenen dan werk. Financiële stress speelt daarbij waarschijnlijk een steeds grotere rol. Het is moeilijk om een betaalbare woning te kopen, of zonder schulden rond te komen.

Ook wat betreft gelijke kansen is er nog verbetering mogelijk. Vrouwen verdienen per uur bijna 13 procent minder salaris. En werkgerelateerde opleidingen zijn aantrekkelijker voor theoretisch opgeleiden dan voor praktisch opgeleiden.
 
Bron: Dagblad van het Noorden
Gepubliceerd: 15-08-2023