Werkgevers bezorgd over lokkertjes

De arbeidsmarkt is zeer krap. Werkgevers zetten dan ook alle zeilen bij om personeel aan te trekken en binnenboord te houden, blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN.

Daarbij worden veelvuldig ook financiële maatregelen genomen, zo staat in het onderzoek onder 415 werkgevers uit allerlei sectoren. Daarbij zaten enkele tientallen bedrijven uit Friesland, Groningen en Drenthe. Bijna ieder bedrijf (90 procent) heeft wel een tekort aan personeel. Zij geven aan zich zorgen te maken over de werkdruk, omdat gemiddeld 12 procent van de mensen vorig jaar is vertrokken om voor een ander bedrijf te gaan werken.

Werkgevers zouden er goed aan toen aandacht te besteden aan een goede werksfeer en een juiste balans tussen kantoor en thuis, zegt AWVN. Omdat de vijver waarin wordt gevist steeds kleiner wordt, zetten bedrijven grof geschut in om mensen te werven. Zo is bijna de helft (45 procent) bereid om nieuw personeel in een hogere loonschaal te plaatsen. Dat leidt op de werkvloer dan weer tot scheve gezichten, omdat nieuwelingen op dezelfde positie meer betaald krijgen dan de oude garde. Het leidt daarnaast tot hogere loonkosten, flinke onderlinge concurrentie tussen werkgevers en hoog personeelsverloop.

Dat baart AWVN zorgen, omdat financiële lokkertjes niet leiden tot meer mensen op de arbeidsmarkt. ,,Zittende werknemers zeggen ook: als je me wilt behouden dan moet je me meer betalen’’, zegt Anne Megens, directeur beleid en advies bij de AWVN, in het Algemeen Dagblad. De aanbrengpremie wordt het meest gebruikt, door zes op de tien werkgevers. Een op de vijf krijgt een arbeidsmarkttoeslag, een bedrag voor schaarse functies dat bovenop het maandelijkse salaris komt. Het blijft voor bedrijven lastig om personeel te vinden dat in vaste dienst wil treden. Bijna de helft geeft aan wel een vast contract te bieden, maar door de tekorten kiezen vier op de vijf werkgevers ervoor om extern personeel in te huren.

Omdat Nederland kampioen deeltijdwerken is, hebben veel werknemers doorgaans nog ruimte om meer uren te werken. Een op de vier werkgevers vraagt dit ook aan deeltijders, maar het komt moeizaam van de grond. Driekwart zet de maatregel niet in omdat het meeste personeel in die organisaties al voltijd werkt, waardoor er weinig winst te behalen valt. Ook de zwaarte van het werk speelt een rol bij parttimers. Volgens AWVN moeten werkgevers zich niet alleen focussen op financiële oplossingen maar ook op behoud van personeel, ruimte bieden aan scholing, inzet van technologie en het aannemen van personeel dat een afstand heeft tot de arbeidsmarkt. Uit onderzoek van de Rabobank blijkt namelijk dat inclusieve bedrijven vaker hun omzet zien stijgen.

Bron: Leeuwarder Courant
Gepubliceerd: 05-05-2023