13 nov

Wat vinden we van het Fries? Hoe gaan we ermee om? In de aanloop naar de herdenking van Kneppelfreed liet de Leeuwarder Courant dat via het RegioNoordPanel onderzoeken. Duidelijkste conclusie: Friesland is zeer gehecht aan de status van tweede rijkstaal.

Pagina 2 van 2