Inwoners aardbevingsgebied Groningen: gaskraan open om Poetin en Rusland te dwarsbomen

11 maart 2022
De gaswinning in Groningen verhogen om minder afhankelijk te zijn van Rusland. Een meerderheid van de Groningers is voor het verder opendraaien van de gaskraan. Mensen uit het aardbevingsgebied zijn daar zelfs nog iets meer bereid toe dan mensen buiten het bevingsgebied.

Dat komt naar voren uit een representatieve enquête onder inwoners van de provincie Groningen die is uitgevoerd door Enigma Research in opdracht van Dagblad van het Noorden. Een groot deel van de Groningse respondenten (83 procent) vindt dat Nederland moet stoppen met de import van Russisch gas.

Bijna twee op de drie Groningers (61 procent) is voor het opendraaien van de gaskraan in Groningen. Groningers die zelf in het aardbevingsgebied wonen zijn nog vaker uitgesproken voorstander van de hervatting van de gaswinning dan provinciegenoten die buiten het bevingsgebied wonen. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft altijd gezegd dat de gaswinning tot maximaal 12 miljard kuub relatief veilig kan als alle huizen in Groningen versterkt zijn. Dat is op dit moment nog niet zo. SodM vindt vooralsnog dat de winning zo snel mogelijk naar nul moet.

Nood breekt wet
Nederland haalt ongeveer 17 miljard kuub uit Rusland dat vorige week Oekraïne binnenviel. De roep om te stoppen met de gas-import uit dat land wordt steeds luider. En daarmee klinkt ook steeds vaker de suggestie om de gaskraan van Groningen weer open te draaien. Onder meer hoogleraar energietechnologie David Smeulders (TU Eindhoven) stelde dat, door de hoge gasprijzen, het kabinet zou moeten heroverwegen om Groningen weer open te draaien.

Veel inwoners van de provincie Groningen laten blijkens deze enquête weten dat ze solidair zijn vanwege de oorlog. Nood breekt wet. Het overgrote deel van de Groningers (bijna negen op de tien) vindt wel dat de opbrengsten dan ten goede moeten komen aan Groningen. Dat geld zou dan in een fonds moeten waarmee Groningen zelf het herstel van de aardbevingsschade kan regelen.

Bijna 30 procent is tegen: ‘pure fantasie’
Uit de enquête blijkt dat zeker niet iedereen hier warm voor loopt: 28 procent van de ondervraagden is tegen het opendraaien van de gaskraan. Ook de Groninger Bodem Beweging (GBB) liet afgelopen week al weten hier niets voor te voelen en betitelde het als ‘pure fantasie’. Volgens de GBB wordt de crisis te simpel voorgesteld en is er geen sprake van een financieel, maar een veiligheidsprobleem in Groningen. Het kabinet heeft tot nu toe gezegd dat alleen in uiterste noodzaak terug te willen grijpen op Gronings gas.

Bron: DVHN.nl
Gepubliceerd: 05-03-2022

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.