Vaccinatie verdeelt Noorden

13 september 2021
Meerderheid vindt het acceptabel dat niet-gevaccineerde vrijheid inlevert. Het instellen van vaccinatiemaatregelen verdeelt Noord-Nederland diep. Een kleine meerderheid van de Noorderlingen vindt het acceptabel dat mensen die geen coronaprik willen, vrijheid inleveren. 

Dat komt naar voren in de zesde coronameting die Enigma Research uitvoerde in opdracht van Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant met behulp van het RegioNoordPanel. Iets meer dan 1500 Noorderlingen deden aan de enquête mee.

Een meerderheid van 56 procent zegt het acceptabel te vinden als bepaalde branches, zoals reisorganisaties, de mogelijkheid krijgen niet-gevaccineerde klanten te weigeren. Verdeeld over de drie provincies is die acceptatiegraad behoorlijk verschillend. Zo is er in Friesland geen meerderheid voor het weigeren van klanten (48 procent). Van Drenten (60 procent) en Groningers (62 procent) mag het wel. Onderzoekers van Enigma beklemtonen de gevoeligheid rond vaccinatiemaatregelen. Ze bepleiten grote zorgvuldigheid bij eventuele invoering ervan. Het is niet zonder gevaar, zeggen ze, want het kan grote verdeeldheid in de samenleving opleveren. Ze kijken daarbij ook naar andere vaccinatiemaatregelen die invloed hebben op het dagelijks leven. Voor de meeste daarvan is een meerderheid te vinden, maar steeds is er ook een grote groep Noorderlingen die tegen maatregelen is. 59 procent is bijvoorbeeld voor de komst van een coronabewijs dat toegang biedt tot evenementen, wedstrijden en kunst- en cultuurinstellingen (Drenthe 67 procent), Groningen (64 procent) en Friesland (50 procent). Tegelijkertijd zijn er ook veel mensen die vinden dat zo’n bewijs te ver gaat.

Wat Friezen, Drenten en Groningers in elk geval niet willen is een algehele vaccinatieplicht. Waarbij duidelijk is dat vooral in Drenthe en Groningen de verschillen tussen voor- en tegenstanders klein zijn. In Drenthe zijn bijvoorbeeld net zoveel mensen voor als tegen, 41 procent. Het verschil wordt vooral gemaakt in Friesland. Van de Friezen zegt 51 procent nee tegen een vaccinatieplicht, 31 procent is er wel voor. Wat bij het wegnemen van verdeeldheid niet meewerkt, is dat het vertrouwen in de beleidsmaker alleen maar daalt. Gemiddeld scoort het kabinet een rapportcijfer 4,8. In Groningen deelt 50 procent een vijf of lager uit. In Drenthe geeft 47 procent het kabinet een onvoldoende.

We laten de coronateugels steeds meer vieren.

Na een redelijk zorgeloze zomer laten Noorderlingen de coronateugels steeds meer los. De angst om het virus op te lopen is klein. Van de 1500 mensen zeggen iets meer dan honderd dat ze bang tot zeer bang zijn voor corona, de helft kent geen angst voor het virus. Anderen zijn enigszins bang of hebben het virus al eens doorstaan. Vooral in Friesland zijn de coronazorgen niet heel groot. Zo zegt 55 procent van de Friezen niet bang te zijn corona op te lopen, in zowel Groningen als Drenthe blijft dat percentage onder de 50. Opvallend is ook het verschil tussen gevaccineerde mensen en mensen die geen prik hebben gehad. Alle mensen die zeggen bang tot zeer bang te zijn voor het virus, zijn gevaccineerd. Het zijn vooral de niet gevaccineerden die aangeven weinig angst te kennen.

Het wegebben van de zorg om het virus betekent ook dat mensen zich minder aan de maatregelen houden, stelt Enigma vast. Gevraagd naar een rapportcijfer voor de mate waarin ze zichzelf aan de coronamaatregelen houden, geven de Friezen zichzelf een 6,5. Drenthe (een 7) en Groningen (een 7,2) houden meer vast aan de anderhalvemetersamenleving. Anderhalf jaar leven met corona heeft er flink ingehakt. Waar de Noordeling de kwaliteit van leven voor de crisis nog beoordeelde met gemiddeld een 8,3 is dat nu een vol punt gezakt naar 7,2. Vooral jongeren voelen zich somberder, meer geprikkeld, eenzaam of lusteloos.

Viroloog Alex Friedrich voorspelde een week geleden dat we na de komende herfst en winter van het virus af kunnen zijn. De Noorderling maar gelooft er niet erg in. Van iedere tien Noorderlingen gelooft slechts een dat het coronavirus nog dit jaar onder controle is en we alle maatregelen los kunnen laten, een op de drie verwacht zelfs dat we vanaf nu altijd met het virus te maken houden. Vooral Friezen zijn niet optimistisch gestemd (40 procent), 23 procent in Drenthe en Groningen deelt dat gevoel. Mocht het virus nog weer stevig oplaaien, dan zijn de meningen over een aanpak opnieuw hevig verdeeld. Ongeveer een derde van de Noorderlingen denkt dat dan een korte maar stevige lockdown het beste is. Ook een derde pleit juist voor minder strenge maatregelen die desnoods langer gelden. De rest opteert voor andere maatregelen, bijvoorbeeld accepteren dat mensen ziek worden, de zorg beter toerusten of het stimuleren van een gezonder leven.

Bron: Dagblad van het Noorden
Gepubliceerd: 13-09-2021

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.