Noorden: Stemmen, coronadreiging of niet

16 februari 2021
De Tweede Kamerverkiezingen moeten ondanks de coronacrisis op 17 maart gewoon doorgaan, vinden verreweg de meeste noorderlingen. Een kleine minderheid (14 procent) van de inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe, vindt dat er vanwege de coronadreiging een streep moet door de Tweede Kamerverkiezingen van over ruim een maand.

Ouderen en lager opgeleiden hebben dit standpunt iets vaker dan de rest. Maar de meeste Groningers, Drenten en Friezen (73 procent) zijn net als de overheid van mening dat de stembusgang, ondanks de dreiging van een derde golf, op 17 maart volgens planning plaats kan vinden. Dit is een van de uitkomsten van de omvangrijke steekproef die onderzoeksbureau Enigma Research in de aanloop naar de verkiezingen heeft afgenomen in opdracht van Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant.

De inwoners van de drie noordelijke provincies zijn benaderd via RegioNoordPanel en de websites van beide kranten. In totaal hebben 2050 volwassen Groningers, Drenten en Friezen van diverse leeftijden en opleidingsniveaus tussen 3 en 9 februari de vragenlijst afgerond. Dit betekent volgens Enigma Research dat met een betrouwbaarheid van 95 procent valt te concluderen dat de uitkomst van het onderzoek maximaal 2,2 procent zal afwijken van de werkelijke situatie.

Om de drukte te spreiden en met name kwetsbare ouderen zoveel mogelijk te ontzien, gaat het er tijdens de aankomende verkiezingen net wat anders aan toe dan bij vorige edities. Nog lang niet alle noorderlingen zijn op de hoogte van deze coronamaatregelen bij het stemmen, blijkt uit het onderzoek. Slechts twee op de vijf (39 procent) respondenten weten dat er een gezondheidscheck plaatsvindt bij het stembureau en 47 procent is er van op de hoogte dat het aantal volmachtsstemmen dat iemand mag uitbrengen is uitgebreid naar drie.

Dat 70-plussers per brief mogen stemmen, is al wel bij driekwart van de respondenten bekend en bij de doelgroep die het betreft geldt dat voor 92 procent. In alle gemeenten moet op 15 en 16 maart minstens één stemlokaal geopend zijn, ook bedoeld om ouderen minder risico te laten lopen. De mogelijkheid tot vroegstemmen is bekend bij zes op de tien Groningers, Drenten en Friezen.

Een op de negen (11 procent) 70-plussers is daadwerkelijk van plan al op 15 of 16 maart naar de stembus te gaan, zo komt naar voren uit het onderzoek. Populairder in deze groep is het stemmen per brief (37 procent), maar de meeste ouderen die er al uit zijn (46 procent) gaan toch het liefst op 17 maart zelf naar het stemhokje.

Een ander machtigen om te gaan stemmen heeft de voorkeur van niet meer dan 3 procent van de 70-plussers. De aanpak van de coronacrisis speelt bij het maken van een stemkeuze bij 34 procent van de noorderlingen een rol. Tegelijk zijn bijna zeven op de tien bang dat door de coronacrisis de aandacht voor andere belangrijke thema’s naar de achtergrond verdwijnt. Dat er verkiezingsretoriek in de corona-aanpak sluipt is ongepast, vindt 66 procent.

Bron: Dagblad van het Noorden
Gepubliceerd: 13-02-2021

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.