Noorderlingen hebben vrede met rustige kerst om corona

14 december 2020
Driekwart van de noorderlingen heeft er vrede mee dat het kabinet de coronamaatregelen niet verlicht tijdens de kerstperiode. Slechts 12 procent kan er geen begrip voor opbrengen.

De meeste respondenten (71 procent) gaan het advies opvolgen om met niet meer dan drie mensen buiten het eigen huishouden samen te komen. Een op de vijf neemt het advies ter harte en 8 procent heeft er lak aan. 85 procent blijft in de eigen regio.

Twee op de vijf (42 procent) verwacht zelfs dat het kabinet nog voor kerst met strengere maatregelen komt. Dit heeft opvallend genoeg mede te maken met hoe we het gedrag van anderen inschatten. Noorderlingen geven zichzelf een 8 voor de mate waarin ze zich houden aan de coronamaatregelen. Anderen doen het in hun ogen met een 6,6 veel slechter.

Dit komt naar voren uit een steekproef van onderzoeksbureau Enigma Research mede uitgevoerd in het RegioNoordPanel in opdracht van Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden. De enquête, die voor de vijfde keer in coronatijd is gehouden, is afgelopen week uitgevoerd onder 1465 inwoners van de drie noordelijke provincies. De betrouwbaar geachte steekproef is representatief verdeeld naar geslacht, leeftijd en provincie.

Het coronavirus woekert onverminderd voort. Toch zijn we minder beducht voor het coronavirus dan voorheen. Terwijl in oktober drie op de tien (29 procent) noorderlingen zich veel zorgen maakten, is dat nu minder dan één op de vijf (18 procent). Vrouwen zijn meer bevreesd dan mannen, Drenten en Groningers meer dan Friezen. Een constant percentage van 9 procent zit helemaal niet in over het virus. Twee derde van de noorderlingen is in meer of mindere mate bang besmet te raken met het virus. Vrouwen duchten het meer dan mannen. Verder neemt de angst toe naarmate mensen ouder zijn.

Inmiddels heeft een derde van de noorderlingen zich één of meerdere keren laten testen. In oktober lag dat percentage nog op 20 procent, maar toen verliep het testen ook stroever. De verplichting om mondkapjes in publieke binnenruimtes te dragen, die op 1 december is ingegaan, wordt door zeven op de tien noorderlingen trouw opgevolgd. Slechts 2 procent weigert halsstarrig een mondkapje te dragen. Twee op de vijf noorderlingen wil zich zo snel mogelijk laten vaccineren. Een derde wacht liever nog even, om te zien of er geen bijwerkingen zijn. In totaal is dus driekwart van de inwoners van Drenthe, Friesland en Groningen van plan zich te laten inenten. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde. Uit onderzoek van I&O Research bleek drie weken geleden dat in Nederland 60 procent zich ‘zeker’ of ‘waarschijnlijk’ laat vaccineren. De bereidwilligheid in het Noorden neemt toe met de leeftijd. Tegenstanders zijn vaker man (19 procent) dan vrouw (16 procent). Friezen (23 procent) staan meer afwijzend tegenover vaccinatie dan Groningers (13 procent) en Drenten (14 procent).

Opvallend is ook dat we gemiddeld minder thuiswerken dan tijdens de eerste lockdown. Werkte voor de zomer nog 29 procent van de mensen volledig thuis, momenteel is dat nog 21 procent. Vaak genoemde redenen zijn dat hun baan thuiswerken slechts gedeeltelijk toestaat, men graag fysiek wil overleggen of hunkert naar sociaal contact met collega’s. Een kwart zegt klaar te zijn met thuiswerken.

Het vuurwerkverbod wordt eveneens gedragen door 71 procent van de noorderlingen. Het begrip neemt toe naarmate men ouder is. Toch is meer dan de helft bang dat het verbod wat betreft veiligheid averechts werkt door de opkomst van illegaal vuurwerk. Voor 56 procent van de respondenten mag het verbod trouwens altijd van kracht blijven. Toch is 9 procent van plan om tijdens oud en nieuw vuurwerk af te steken, niet verrassend vooral mannen onder de 50 jaar.

In deze enquête krijgt het kabinet een beter cijfer dan in die in oktober. Toen gaven respondenten Rutte & co een magere 5,4, nu een 6,1. Sommigen denken dat de maatregelen vanaf oktober wel wat strenger hadden gemogen, anderen vinden het beleid warrig. Een aantal ondervraagden geeft aan dat er met twee maten wordt gemeten. Zo zijn zeven op de tien (68 procent) noorderlingen van mening dat het aan horecaondernemers niet langer uit te leggen is dat zij al vanaf half oktober dicht moeten zijn, terwijl niet-essentiële winkels wel zijn geopend. Twee op de vijf (41 procent) vinden het zelfs geoorloofd dat horecazaken op 17 januari uit protest opengaan, ook al is het officieel verboden.

Ondanks de komst van vaccinaties zijn we pessimistischer geworden over wanneer we terug kunnen naar normaal. Dacht in oktober nog 43 procent dat we in de zomervakantie ons oude leven weer kunnen oppakken, nu verwacht nog maar 28 procent dit. Een meerderheid van 59 procent denkt dat we pas na de zomer het virus onder de duim krijgen.

Bron: Dagblad van het Noorden
Gepubliceerd: 12-12-2020

Andere onderzoeksresultaten

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.