Weinig vertrouwen in Ring Zuid Groningen

6 oktober 2020
Slechts een op de vijf noorderlingen heeft er vertrouwen in dat de aanpak van de zuidelijke ringweg in Groningen volgens het huidige plan in 2024 is afgerond. Hoewel het vertrouwen laag is, moet de overheid er alles aan doen om de klus met de huidige aannemer Combinatie Herepoort af te maken. Er is al veel tijd verloren.

Een ruime meerderheid van de mensen wil wel eerst een openbaar debat in Provinciale Staten over de verdeling van de financiële pijn tussen overheid en aannemer. Dat blijkt uit een enquête die in opdracht van Dagblad van het Noorden is uitgevoerd door het bureau Enigma Research via het RegioNoordPanel.

De afgelopen dagen deelden duizend mensen die regelmatig gebruikmaken van de drukste verkeersader in Groningen hun opvatting over de gang van zaken rond de zuidelijke ringweg. Twee derde van de mensen vindt dat het rijk als opdrachtgever van het project moet bijspringen om de meerkosten te betalen. Het kan niet zo zijn dat de provincie Groningen volledig opdraait voor de extra honderden miljoenen, vinden zij. Over het vereenvoudigen van de plannen om geld te besparen, zijn de meningen verdeeld. Een derde ziet dit niet zitten, terwijl bijna de helft hier wel voor openstaat (47 procent). Op de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg tussen het Julianaplein en het Europaplein mag niet worden beknibbeld door deze bovengronds te houden, meent 44 procent van de mensen.

Het vertrouwen in de afronding van het project in 2024 is laag. Toch vindt driekwart van de inwoners de aanpak van de zuidelijke ringweg belangrijk voor de bereikbaarheid van de stad Groningen en de doorstroming van het verkeer. Doorgaan dus, want volgens meer dan de helft (54 procent) horen technische en organisatorische problemen bij een dergelijk groot project. De helft van de ondervraagden ziet de verdiepte aanleg als een aanwinst voor de stad, omdat wijken weer met elkaar worden verbonden. Dat komt de leefbaarheid en de stadsontwikkeling in Groningen ten goede.

Zoals de zaken er nu voorstaan, dreigt de regio de dupe te worden van de financiële overschrijding in het project Ring Zuid. De extra kosten zijn zo hoog dat resterende projecten in het Zuiderzeelijnpakket mogelijk moeten worden geschrapt. Het gaat om de Wunderline (verbetering spoorlijn van Groningen naar Bremen), de verdubbeling van de N33 (Zuidbroek- Appingedam) en een nieuwe spoorverbinding Veendam-Stadskanaal. Zeven van de tien mensen vinden het afblazen van deze projecten onacceptabel. Een keuze maken tussen wat er geschrapt kan worden, is dan ook lastig. Elke project krijgt 18 procent van de stemmen. Nog eens 31 procent kan geen keuze maken omdat alle drie de plannen belangrijk worden gevonden.

Groningers en Drenten die meer dan gemiddeld gebruikmaken van de zuidelijke ringweg hebben geen trek in nog meer uitstel. Dat heeft te maken met de overlast die weggebruikers ervaren. Zij hopen dat de doorstroming in 2024 is verbeterd. Stadjers ervaren op dit moment vaker overlast (70 procent) van de aanpak van de ringweg dan niet-Stadjers (51 procent).

Om inzicht te krijgen in de opvattingen van mensen die regelmatig de Ring Zuid op- en afrijden, is in het onderzoek een kleine selectie toegepast. Noorderlingen die binnen een straal van 30 kilometer van de stad Groningen wonen of minimaal eens per week gebruikmaken van de Ring Zuid zijn ondervraagd.

Bron: Dagblad van het Noorden
Gepubliceerd: 30-09-2020

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.