Corona-enquête LC eind juli

3 augustus 2020
Hoe jonger, hoe lakser inwoners van Friesland omspringen met de coronamaatregelen. Dat vinden ze niet alleen over anderen, maar ook over zichzelf.

Inwoners van Friesland geven zichzelf een 7,4 voor het opvolgen van de kabinetsmaatregelen om het coronavirus te bedwingen, zoals het vermijden van drukke plekken, het houden van afstand tot elkaar en het regelmatig wassen van de handen.

Het rapportcijfer ligt een stuk lager dan eerdere corona-enquêtes onder Friezen van marktonderzoekbureau Enigma Research uit Groningen, in opdracht van de Leeuwarder Courant. In april gaf de Fries zichzelf een 8,6, een maand later een 7,7. Hoe jonger, hoe lager het rapportcijfer dat Friezen zichzelf geven in het julirapport. In de leeftijdscategorie tot 40 jaar ligt het cijfer op 6,8. Het cijfer loopt per categorie op naar een 8,2 onder 70-plussers.

Over anderen zijn Friezen een stuk negatiever. Waar we onszelf een ruime voldoende geven, moeten anderen het doen met een 5,6. In mei (6,6) en april (7,5) vonden de ondervraagde Friezen dat anderen zich beter aan de maatregelen van het kabinet hielden. Jongvolwassenen zijn kritischer op anderen dan oudere generaties. Friezen tot 40 jaar geven provinciegenoten die ze tegenkomen in de supermarkt of op straat een 5,1. Hoe ouder, hoe milder het oordeel over de ander. 70-plussers beoordelen het gedrag van anderen met een 6,3. Het cijfer ligt een punt lager dan twee maanden geleden, toen Friezen elkaar een 6,6 gaven.

Wat de ruim 1100 geënquêteerde Friezen gemeen hebben: bijna allemaal bezochten ze sinds het versoepelen van de coronamaatregelen een café, restaurant of terras. De helft van de ondervraagden organiseerde in juli een feestje of ging langs op een feestje waarin meer dan twee huishoudens bij elkaar kwamen. Jongeren en jongvolwassenen waren vaker op een feestje te vinden dan Friezen in een oudere leeftijdscategorie. Het lukt bijna een derde om continu voldoende afstand te bewaren tot andere feestgangers. Voor een derde lukt dat hoe later op de avond, hoe slechter. 38 procent van de ondervraagden bewaarde geen 1,5 meter afstand. Jongeren lieten de teugels vaker vieren dan ouderen.

Over het dragen van mondkapjes, momenteel een heet hangijzer in de discussie over het terugdringen van het aantal coronabesmettingen, zijn inwoners van de provincie verdeeld. Over het al dan niet verplichten van een kapje in de buitenlucht, zijn de ondervraagde Friezen uitgesproken: ze zien er helemaal niets in. Voor een kapverplichting op openbare plekken of in de horeca en in musea is geen ja- of nee-kamp aan te wijzen. Zelf dragen Friezen ook geen mondkapje op straat of in een winkel. Bijna 80 procent doet dat niet, een vijfde doet dat soms. 2 procent draagt op drukke plekken altijd een vorm van mondbescherming.

Bron: Leeuwarder Courant
Gepubliceerd: 01-08-2020

Andere onderzoeksresultaten

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.