Zwarte Piet verliest terrein in Noorden

22 juni 2020
Steeds minder noorderlingen springen op de bres voor Zwarte Piet. Dat blijkt uit een representatieve enquête van Enigma Research uitgevoerd in het RegioNoordPanel in opdracht van Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant.

Wel spreekt de helft van de noordelijke bevolking nog altijd volmondig zijn steun uit voor Zwarte Piet. Er zijn wel forse regionale verschillen. Drenten en Friezen zijn veel meer gehecht aan Zwarte Piet dan Groningers, van wie nog maar een derde deel Zwarte Piet steunt. Na een referendum in Groningen zou Piet nooit meer zwart zijn. Dat blijkt uit een representatieve steekproef onder 1040 noorderlingen, bijna evenveel mannen als vrouwen, ouder dan 18 jaar. De resultaten wijken maximaal 3 procent af van de werkelijke situatie.

Het afschaffen van Zwarte Piet in het Noorden is nog lang geen gelopen race. Zo vindt bijna de helft van de noorderlingen (46 procent) dat Zwarte Piet moet terugkeren bij de landelijke intocht. Dat hij daar is verdwenen, vinden twee van de vijf jammer. Slechts een op de acht is erg blij dat Zwarte Piet niet meer is te zien bij de publieke omroep NTR. Bij lokale intochten is zelfs een groter deel van de bevolking voor Zwarte Piet. Zeven van de tien respondenten willen geen afscheid van hem nemen. Een kwart van de respondenten wil hem juist nooit meer in de eigen woonplaats zien. Er is een substantieel verschil tussen mannen en vrouwen. Mannen, vooral laag opgeleide, zijn meer gehecht aan Zwarte Piet dan vrouwen.

Premier Mark Rutte liet onlangs blijken dat hijzelf over Zwarte Piet van mening is veranderd. Ook 31 procent van de noorderlingen is nu positiever over het veranderen van Zwarte Piet dan enkele jaren geleden. Toch blijft de helft van de noorderlingen vinden dat hij een vaste waarde moet blijven. De steun voor Zwarte Piet is volgens de onderzoekers vooral de afgelopen drie jaar teruggelopen. Een kwart van de ‘afhakers’ zegt dat de gebeurtenissen van de laatste maanden hun mening over Zwarte Piet hebben bijgestuurd. Voor 17 procent van hen waren de recente demonstraties in het kader van Black Lives Matter de concrete reden. Hoe Piet eruit moet zien is voor ruim negen van de tien ondervraagden geen zaak van de overheid. Die moet wel bevorderen dat de partijen met elkaar in gesprek gaan en – wat een derde van de respondenten betreft – spanningen in de samenleving door Zwarte Piet voorkomen.

Bron: Dagblad van het Noorden
Gepubliceerd: 20-06-2020

Andere onderzoeksresultaten

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.