De angst voor corona neemt sterk af in het Noorden, net als de discipline om afstand te houden.

2 juni 2020
En van alles wat vanaf maandag weer mag, is het terras favoriet. Vanaf komende maandag mag het weer, naar de horeca, de bios en het museum. Maar dat betekent niet dat iedereen daar de komende weken ook al gebruik van wil maken.

Ruim de helft van de Groningers en Drenten verwacht in elk geval in de maand juni nog niet uit te gaan, met als belangrijkste redenen dat het ze te veel gedoe lijkt met al die regels en beperktere capaciteit (20 procent van de ondervraagden), dat ze voorheen ook al niet gingen (18 procent) en ook uit angst om besmet te raken (16 procent) met het coronavirus. Voor de noorderlingen die wel uit willen gaan, is het terras favoriet. Vier op de tien ondervraagden ziet zichzelf ergens in juni wel neerstrijken op een van de terrassen. Iets meer dan 30 procent denkt de komende maand uit eten te gaan in een restaurant en 9 procent verwacht minimaal een keer een café te bezoeken. Van de ondervraagden zegt 12 procent in juni een museum te willen bezoeken. Als ze dit voornemen ook echt gaan uitvoeren, dan kunnen de musea de komende maand meer dan 120.000 Groningers en Drenten verwachten. Van de ondervraagden denkt 7 procent een bioscoop te gaan bezoeken en 4 procent verwacht naar het theater te gaan.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar de gevolgen en de beleving van de coronacrisis dat Enigma Research via het RegioNoordPanel de afgelopen week heeft laten uitvoeren in opdracht van de Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant. Er zijn in totaal bijna 3000 mensen uit verschillende leeftijdscategorieën ondervraagd: Friezen (1140), Groningers (1004) en Drenten (809). Zij kregen deels dezelfde vragen voorgelegd als in april, om te kijken in welke mate de beleving van het virus in de loop van de weken is veranderd. Uit het onderzoek komt naar voren dat voor verreweg de meeste inwoners van Groningen en Drenthe de coronacrisis een streep door de vakantieplannen betekent. Zeven op de tien vullen hun zomervakantie op een andere manier in. Een kwart heeft een vakantie geboekt die nu niet (of waarschijnlijk niet) doorgaat, 12 procent wacht nog met boeken en 13 procent van de noorderlingen blijft thuis uit angst om op vakantie besmet te worden. Niet meer dan 6 procent heeft al iets in Nederland geboekt, terwijl ze anders naar het buitenland waren gegaan. Zo’n 30 procent van de Groningers en Drenten zegt de komende zomer niks anders te doen dan tijdens normale vakanties.

Nu het virus – in elk geval voorlopig – op zijn retour is, neemt ook de angst onder de bevolking om besmet te raken flink af, zoals deze week ook al bleek uit een soortgelijk onderzoek van Lifelines en het UMCG. In april gaf zo’n 75 procent van de Groningers en Drenten aan in meer of mindere mate bang te zijn om besmet te raken met virus, inmiddels is dat percentage gedaald tot 65 procent. Kijk je naar de verschillen tussen de provincies, dan blijkt dat Friezen (46 procent) een stuk minder bang zijn om besmet te raken dan Groningers (37 procent) en Drenten (32 procent). Ook maken Friezen (15 procent) zich in het algemeen minder zorgen over de corona-uitbraak dan de inwoners van de andere twee noordelijke provincies (zo’n 10 procent). ,,Dat valt wel op”, zegt Caspar van den Berg, hoogleraar bestuurskunde aan de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen. Binnen het Noorden heeft het virus in de ene provincie immers niet veel harder toegeslagen dan in de andere. ,,Tussen gebieden met weinig verschil in besmettingsrisico en demografie bestaan toch behoorlijke verschillen in gedrag en beleving”, zegt Van den Berg. ,,Mogelijk speelt regionale mentaliteit daarbij een rol. Dat zijn we nu aan het onderzoeken.”

Veel ondervraagden geven toe dat ze zich over het algemeen minder strikt aan de maatregelen houden dan medio april, toen ze dezelfde vragen kregen voorgelegd. In april gaf 60 procent van de noorderlingen aan thuis geen bezoek te hebben ontvangen, nu is dat percentage gedaald tot 32 procent. In april had 2 procent de regel om niet meer dan drie personen buiten het eigen huishouden te ontvangen overtreden, inmiddels is dit 10 procent. Ook geven veel mensen toe zich minder strikt te houden aan de anderhalvemeterregel. 57 procent zegt zich continu aan deze regel te hebben gehouden (in april was dit nog 70 procent), terwijl het percentage dat aan het begin van het bezoek wel afstand hield maar later niet meer ook flink is gestegen, van 14 procent in april naar 27 procent vandaag de dag. Jongeren zoeken vaker familie en vrienden op dan ouderen, zo blijkt uit het onderzoek. ,,Je ziet toch wel grote verschillen tussen de leeftijdsgroepen”, vindt Van den Berg. ,,Jongeren zijn wat ongeduldiger dan de ouderen. De uitkomsten bevestigen dat we niet moeten onderschatten hoe ingrijpend de afgelopen drie maanden zijn geweest op ons sociale leven.” Hoewel veel noorderlingen de teugels wat betreft het naleven van de maatregelen steeds meer hebben laten vieren, is de angst voor het virus nog bepaald niet weg. 84 procent verwacht nog dit jaar een tweede golf.

Mijden van bus en trein vanwege mondkapje
Het mondkapje – vanaf maandag verplicht in het openbaar vervoer – wint langzaam aan populariteit in Groningen en Drenthe. Maar er wordt nog altijd heel verschillend over gedacht. Inmiddels geeft 9 procent van de ondervraagden aan het masker sinds de uitbraak van het virus ‘soms’ te gebruiken op straat en in de winkel en 1 procent ‘altijd’. Vier op de tien Noorderlingen zeggen dat het verplicht dragen van het mondkapje voor hen een belemmering is om met het openbaar vervoer te gaan. Terwijl meer dan 25 procent van mening is dat het masker op veel meer openbare plekken verplicht zou moeten worden. Meer dan de helft vindt juist van niet. Dan is er nog een behoorlijke categorie – 46 procent – die zegt het ov te zullen mijden uit angst om besmet te raken met het virus. Bij oudere Drenten en Groningers speelt dit meer dan bij jongere leeftijdscategorie.

Bron: Dagblad van het Noorden
Gepubliceerd: 30-05-2020

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.