Noorderling geeft zichzelf een 7 voor duurzaamheid

15 januari 2020
Isolerend glas is favoriet; gasloos wonen doen nog maar weinig. Als het om duurzaam leven gaat, is de noorderling best tevreden en geeft die zichzelf een dikke 7. Geld is hét obstakel dat ons ervan weerhoudt om het beter te doen.

Dat is een van de uitkomsten van het onderzoek naar duurzaamheid in het Noorden dat Enigma Research in opdracht van Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant uitvoerde onder 1400 Drenten, Groningers en Friezen van het RegioNoordPanel. Met een 7 als rapportcijfer is de noorderling best tevreden over de wijze waarop hij zijn leven verduurzaamt. Het laten plaatsen van (drie-) dubbel glas met hoog rendement is favoriet. Zonnepanelen op het dak volgen op gepaste afstand, maar zijn nog altijd goed voor 40 procent van de ondervraagden. Een groep van dezelfde omvang liet een energiezuinige verwarmingsketel installeren. Meer dan de helft zegt het huis goed te hebben geïsoleerd en een even grote groep gebruikt groene stroom. Zaken als een zonneboiler en warmtepomp zijn slechts bij een enkeling te vinden. Ook volledig gasloos wonen staat volgens dit onderzoek nog in de kinderschoenen.

Gedragsveranderingen die geen geld kosten, maar wel direct rendement opleveren zijn ook in trek: bijna driekwart van de mensen zet de thermostaat een graadje lager (‘Ik draag een lekkere warme trui in huis’) en er wordt bewust voor gekozen korter te douchen. Het zo goed mogelijk scheiden van afval is voor de meesten een dagelijkse routine. De mensen die aan het onderzoek meededen willen wel meer doen om hun leven verder te verduurzamen, maar geld vormt het voornaamste struikelblok. Hoewel mensen weten waar en waarvoor subsidies zijn te krijgen (‘Maar die potjes zijn toch altijd leeg’) zijn de ambities voor de komende jaren niet groot. Een op de drie is niet van plan de komende vijf jaar te investeren in duurzaamheid. Veel te duur, is de eenduidige conclusie. Een op de vijf overweegt zonnepanelen te plaatsen. En in de marge denken mensen aan zaken als een zonneboiler, wamtepomp, gasloos wonen en isolatie.

Dat neemt niet weg dat er wel degelijk zorgen zijn over het klimaat. Het overgrote deel (85 procent) zegt zich zorgen te maken, variërend van enigszins tot veel. Een nog hoger percentage, 94%, wijst de mens in meer of mindere mate aan als veroorzaker van de klimaatverandering. Opvallend: vrouwen zijn somberder over het handelen van de mens dan mannen. En: hoe hoger de opleiding, des te groter de zorgen én de bereidheid te investeren in duurzaamheid.

De helft van de mensen geeft aan op de hoogte te zijn van de klimaatdoelen. Het vertrouwen in het beleid van de overheid om deze doelen te halen, is zeer gering. De groep mensen die stelt dat Nederland het braafste jongetje van de klas wil zijn, is met ruim vier op de tien ook best groot. Van dezelfde overheid verwachten mensen dat die (samen met grote industriële bedrijven) dé aangewezen partij is om geld te steken in duurzaamheid. Investeren in zonnepanelen op daken moet boven aan het lijstje van de overheid staan. Gevolgd door wind op zee, waterkrachtinstallaties en aardwarmte. De animo om gemeenschapsgeld te steken in zonne- en windparken op land is beduidend minder groot. Maar komen die er toch, en dat is opvallend, dan is een ruime meerderheid er niet tegen dat deze parken in de eigen omgeving worden gebouwd.

Bron: Dagblad van het Noorden
Gepubliceerd: 11-01-2020

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.