Inwoners Waadhoeke bewegen ruim voldoende

28 februari 2019
Volgens beweegrichtlijnen uit 2017 is het goed om minstens 150 minuten per week te bewegen. Inwoners van gemeente Waadhoeke bewegen ruim twee keer zoveel. Dit blijkt uit onderzoek van marktonderzoeksbureau Enigma Research in opdracht van gemeente Waadhoeke. Respondenten zijn o.a. benaderd via het RegioNoordPanel.

Volgens de beweegrichtlijnen is het gewenst om minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning te doen. De personen die het onderzoek hebben ingevuld, bewegen gemiddeld 328 minuten per week. Drie op de tien bewegen minder dan 150 minuten, en dat zijn vooral mensen die fulltime werken. Wandelen, fietsen en fitness zijn de drie meest genoemde beweegactiviteiten. Ook hardlopen is populair.

Openbare ruimte
Ruim zeven op de tien respondenten gebruikt de openbare ruimte voor sporten. In het onderzoek komt naar voren dat het onderhoud en de verlichting van de wandel- en fietspaden beter kan. Daarnaast zouden veel mensen het fijn vinden als er meer wandelpaden zijn die niet samen met een fietspad of autoweg lopen. Verder zien veel deelnemers aan het onderzoek graag meer beweegtoestellen in de openbare ruimte.

Prijskaartje
De deelnemers aan het onderzoek besteden gemiddeld maandelijks €37,37 aan sport. Het prijskaartje is voor veel niet-sporters reden om niet regelmatig te bewegen. Het is niet alleen de contributie, maar ook benodigdheden zoals kleding die betaald moeten worden. Drie op de tien inwoners zouden gestimuleerd worden om (nog) meer te sporten wanneer faciliteiten en benodigde producten goedkoper zouden worden.

Sportende kinderen
Zwemmen en voetbal zijn de meest genoemde sporten die thuiswonende kinderen beoefenen. Opvallend is dat bijna één op de vijf ouders aangeeft dat hun thuiswonende kinderen niet aan bewuste lichaamsbeweging/sport doen. Bijna de helft van de ouders zegt dat hun kind graag een sport zou willen beoefen die zij nu nog niet doet. Dit komt door de kosten, het feit dat de sport niet in de buurt aangeboden wordt, vanwege tijdgebrek of omdat de kinderen nog te jong zijn.

Bron: Franekercourant.nl
Gepubliceerd: 26-02-2019

Andere onderzoeksresultaten

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.