Weerstand rookverbod stijgt. 

2 juli 2018
Het draagvlak voor het rookverbod in de horeca is de afgelopen tien jaar sterk afgenomen.

,,De betutteling door de overheid moet maar eens afgelopen zijn.” Eén op de vijf Groningers en Drenten zegt sterk tegen het rookverbod te zijn. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2008. Tegenstanders vinden dat horeca-ondernemers zelf de keuze moeten hebben, zeggen ze. ,,Een gevarieerd horeca-aanbod is beter dan eenheidsworst.” Bureau Enigma Research deed in opdracht van Dagblad van het Noorden een representatief onderzoek onder duizend noorderlingen. De respondenten zijn lid van het RegioNoordPanel of hebben een enquête ingevuld via de website van deze krant.

Ook een tiende van de niet-rokers is tegen het verbod. ,,Er zit een bodem aan hoeveel mensen accepteren”, zegt Arie Dijkstra, hoogleraar Sociale Psychologie van Gezondheid en Ziekte aan de Rijksuniversiteit Groningen. ,,Ze geven een signaal af: in een maatschappij waarin straks niets meer mag wil ik niet leven. Waar ligt de grens? Mag je straks ook geen cola meer drinken?” De groep mensen die vóór het verbod is neemt af. Er moet plaats blijven voor rokers, zeggen respondenten.

Tien jaar geleden was 70 procent voor een verbod. Dat percentage is gedaald naar 60. ,,Nu ook de rookruimtes en terrassen worden aangepakt hebben mensen het idee dat rokers alle alternatieven wordt afgepakt”, verklaart Dijkstra. Het rookverbod heeft wel invloed op het rookgedrag. ,,Het stoppen wordt makkelijker”, zegt een respondent. Van de rokers die de afgelopen tien jaar zijn gestopt wijst een kwart naar het rookverbod. Ruim een derde zegt minder te roken in de horeca en één op de tien rokers zegt zelfs helemaal geen sigaret meer op te steken in de horeca.

Over het effect van het rookverbod zegt Dijkstra: ,,Het heeft vooral een symboolfunctie. We gaan het gevecht nooit winnen. Wanneer je op de meeste plekken niet mag roken, stimuleer je mensen om niet te roken. Zodra de overheid de vinger niet meer aan de pols houdt, zal roken toenemen. We vinden het simpelweg te lekker.”

Bron: Dagblad van het Noorden
Gepubliceerd: 30-06-2018

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.