Groningers willen weg. 

13 juli 2016
Bijna een kwart (22%) van de inwoners van Groningen, woonachtig in het gaswinningsgebied, overweegt te verhuizen. Drie jaar geleden was dat nog maar 9 procent. Dat veel Groningers willen verkassen blijkt uit een aardbevingsonderzoek voor Dagblad van het Noorden onder ruim duizend inwoners van de drie noordelijke provincies.

Het is uitgevoerd in het RegioNoordPanel in samenwerking met Enigma Research. Mensen van 22 t/m 44 jaar (32 procent) willen opvallend vaker vertrekken dan ouderen (13 procent). Hoger opgeleiden overwegen meer te verkassen dan provinciegenoten met een lage opleiding. Groningers, woonachtig in het gaswinningsgebied, waarderen hun gevoel van veiligheid met het rapportcijfer 6,6.

Regelingen
Van alle geënquêteerde noorderlingen zegt twee derde (65 procent) dat er een opkoopregeling moet komen in het aardbevingsgebied zodat bewoners weg kunnen als ze dat willen. Vooral veel ouderen zijn voor zo’n algemene opkoopregeling. Meer dan de helft (56 procent) wil dat de gaskraan nog verder dichtgaat. Eén op de zes meent dat de gaswinning helemaal moet stoppen. Vrouwen vinden vaker dan mannen dat de gaskraan dicht moet.

Onvrede
Er is veel onvrede over de rijksoverheid. Twee derde oordeelt dat die de problemen door de gaswinning onvoldoende serieus neemt. De provincie Groningen komt er beter af: bijna de helft van de ondervraagden vindt dat die wel oog heeft voor de moeilijke situatie van de inwoners. Over minister Kamp wordt tamelijk negatief gedacht: 66 procent denkt niet dat de bewindsman zijn uiterste best doet voor Groningen. Twee jaar geleden was dat nog 59 procent. Bijna driekwart is ontevreden over de maatregelen die Kamp heeft genomen. Ook dat percentage is hoger dan bij een eerdere peiling in 2014. Het wantrouwen in de NAM wordt groter. 48 procent vindt het gasbedrijf onbetrouwbaar, 7 procent meer dan twee jaar geleden.

Bron: DVHN.nl
Gepubliceerd: 09-07-2016

 

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.