Helft wil stemmen tijdens referendum. 

29 maart 2016
Iets meer dan de helft van de Friezen, 53 procent, is van plan op woensdag 6 april te stemmen over het associatieverdrag met Oekraïne. De verdeeldheid onder de kiezers is groot. Dit blijkt uit een onderzoek onder duizend noorderlingen uit het RegioNoordPanel, uitgevoerd door Enigma Research in opdracht van de LC.

Er zijn 349 Friezen ondervraagd, 266 Drenten en 385 Groningers. Zij vormen een afspiegeling van de bevolking in de drie noordelijke provincies. Een derde van de Friezen weet nog niet of ze de gang naar de stembus maakt, 13 procent zegt niet te stemmen. De ondervraagde Friezen zijn niet eensgezind voor of tegen het associatieverdrag. 31 procent antwoordt ‘ja’ op de vraag: „Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?” Ook 31 procent zegt tegen de ratificatie van het verdrag te stemmen. 37 procent weet het nog niet.

Friezen die van plan zijn te gaan stemmen, doen dat vooral uit democratische plicht, stellen ze. Ook heeft een grote groep een duidelijke mening over de inhoud van het referendum of vindt de ondervraagde het een belangrijk onderwerp. Stemgerechtigden die de stembus mijden, geven als reden het referendum onzinnig te vinden of niet precies te weten waar het over gaat.

Voorstanders vinden het verdrag goed voor de handel tussen Nederland en Oekraïne. Ook vindt men dat Oekraïne geholpen moet worden om een vrije en democratische staat te worden. Bovendien stellen ze dat het in Europees belang is dat er aan de buitengrenzen landen zitten die stabiel en democratisch zijn.

Friezen die van plan zijn ‘nee’ te stemmen, willen niet dat de Europese belastingbetaler de rekening van het verdrag moet betalen. Verder vinden ze dat EU en Oekraïne ook zonder verdrag kunnen samenwerken. Tegenstanders vinden Oekraïne daarnaast een corrupt land met veel politieke onrust. ,,We moeten Rusland niet verder tegen de haren instrijken’’, stelt de groep tegenstanders.

De helft van de Friezen zegt ‘enigszins’ op de hoogste te zijn van de inhoud van het associatieverdrag. Een derde kent de inhoud helemaal niet. Een meerderheid van de Friezen vindt dat het kabinet, als de opkomst voldoende is, de uitspraak van de kiezer moet overnemen. De EU en Oekraïne hebben in juni 2014 een associatieovereenkomst gesloten. Het verdrag zorgt voor meer politieke en economische samenwerking tussen de EU en Oekraïne. Het verdrag is op 1 januari 2016 gedeeltelijk in werking getreden. Op 6 april mogen 12.838.934 Nederlanders hun stem uitbrengen tijdens het raadgevende referendum over het EU-verdrag met Oekraïne. GeenPeil, onderdeel van de website GeenStijl, is de initiatiefnemer van het referendum. Op 14 oktober 2015 kondigde de Kiesraad aan dat er genoeg mandaat was om een referendum uit te schrijven.

Er is een landelijke opkomst van 30 procent nodig om het raadgevend referendum geldig te verklaren, schrijft de referendumwet voor. Bij een ‘ja’ of een te lage opkomst kan het kabinet haar aandeel in de overeenkomst afronden. Bij een ‘nee’ zijn er verschillende mogelijkheden. Het kabinet moet de wet heroverwegen. De regering kan een ‘nee’ naast zich neerleggen. Ook zal de ‘nee’ dan doorklinken tot aan Brussel. Mocht Nederland in Brussel de ‘nee’ van de kiezer uitdragen, dan nog is het de vraag wat er gaat veranderen. Er is instemming van alle 28 EU-landen nodig om het verdrag en de uitvoering ervan te staken.

Bron: Leeuwarder Courant
Gepubliceerd: 26-03-2016

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.