Noorden positief over FOC Assen. 

14 december 2015
Slechts een op de vijf noorderlingen is uitgesproken tegen. Dat blijkt uit een representatief onderzoek waaraan duizend inwoners van Drenthe, Groningen en Friesland meewerkten. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van het RegioNoordPanel door Enigma Research in opdracht van Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant.

Aanleiding is de mogelijke bouw van een outletcentrum bij het TT Circuit in Assen. Hiermee is een investering van 40 miljoen euro gemoeid. Het Factory Outlet Center (FOC) moet jaarlijks 2,2 miljoen bezoekers trekken en 300 banen opleveren. Een derde van de noorderlingen juicht het toe wanneer in Assen een FOC de deuren opent, zo blijkt uit het onderzoek. Het percentage tegenstanders is het hoogste in Drenthe, maar in deze provincie zijn ook vier op de tien inwoners juist voorstander van het initiatief. Bij een FOC zijn mode en schoenen van bekende merken te koop tegen lagere prijzen dan bij de reguliere middenstand.

De binnenstadondernemers van Assen en wijde omgeving vrezen een verlies aan aantrekkingskracht en teruglopend bezoek. Die zorgen worden door ruim 40 procent van de ondervraagde noorderlingen gedeeld. Overigens heeft ook Winschoten plannen voor een FOC en hebben Heerenveen en Drachten ambitie getoond.

De gemeenteraad van Assen spreekt zich donderdag voor het eerst uit over de komst van het FOC. Eind januari wordt een besluit genomen. Van de inwoners in de drie noordelijke provincies heeft ruim de helft weleens een FOC bezocht, zo blijkt uit het onderzoek. Nog eens een op de vijf heeft dit nooit gedaan, maar zou wel graag eens willen. Meest genoemde reden waarom dit nog nooit is gebeurd, is de afstand. ,,Het is te ver rijden.’’ Het dichtstbijzijnde FOC bevindt zich nu in Lelystad. Opvallend is dat een behoorlijk aantal tegenstanders van een FOC in Assen wel verwacht binnen een jaar na opening toch een bezoek te brengen aan het centrum.

Een op de drie noorderlingen maakt het niet uit waar een FOC wordt gevestigd. Een vijfde kiest Assen als meest geschikte locatie. Onder Drenten ligt dit percentage op ruim veertig. Voor de stad Groningen kiest een op de tien en 7 procent – vooral Friezen – geeft de voorkeur aan Drachten en Heerenveen.

‘Bezoek FOC is een gezellig dagje uit’
De mogelijke bouw van een outletcentrum in Assen houdt niet alleen in Drenthe, maar ook in Groningen en Friesland de gemoederen flink bezig. De gemeenteraad van Assen buigt zich donderdag over de vervolgstappen. ‘Een gezellig dagje uit.’ Dat wordt het meest genoemd als reden om te gaan shoppen in een Factory Outlet Center. Vooral vrouwen voeren de gezelligheid als argument aan. Ook de korting dan wel het voordelig winkelen is een belangrijke overweging om naar een FOC af te reizen. ,,Kwaliteitsinkopen tegen lage prijzen’’, aldus een van de ondervraagde noordelingen. Het grote aantal winkels en het ruime aanbod van verschillende merken tellen eveneens zwaar mee. Voor mannen en ouderen speelt vooral de goede bereikbaarheid een rol. Nieuwsgierigheid naar deze nieuwe vorm van winkelen wordt eveneens meermalen genoemd als reden om een kijkje te nemen.

De gemeente Assen heeft plannen voor een FOC bij het TT Circuit. Voor de inwoners van Groningen, Drenthe en Friesland is het dichtstbijzijnde outlet centrum nu gevestigd in Lelystad. Het Duitse Ochtrup (over de grens bij Enschede) is een alternatief op anderhalf uur rijden van Assen. Het is vooral de groep die nog nooit een FOC heeft bezocht maar er wel voor open staat, die de reistijd als overwegend bezwaar noemt. Assen wordt gezien als de meest geschikte vestigingsplaats. Omdat de stad het meest centraal in Noord- Nederland ligt. Maar ook omdat Assen qua winkels wel een oppepper kan gebruiken, zoals een van de respondenten het verwoordt. ,,Dan komen er tenminste nog bezoekers.’’ De goede bereikbaarheid van de locatie en het ‘totaalplaatje’ nabij het TT Circuit, waar ook plannen zijn voor een kunstijsbaan, het TT Museum en het vermaakcentrum op motorgebied TT Plaza, worden eveneens al pré aangevoerd. Bijna een kwart van de noorderlingen zegt binnen een jaar na eventuele opening absoluut een bezoek te brengen aan het FOC in Assen. Twee derde geeft aan dit waarschijnlijk te doen of wel belangstelling te hebben. Als redenen dat men nog nooit een FOC heeft bezocht worden genoemd de onbekendheid, de vrees te veel geld uit te geven en het assortiment dat meestal tegen valt.

Jonge mensen geven vaker aan naar Assen af te willen reizen dan ouderen. Het FOC kan het meeste bezoek verwachten uit Drenthe en Groningen. Logischerwijs is de bezoekersintentie eveneens groter onder diegenen die ooit al eens een FOC hebben bezocht of dit toch weleens willen doen. Bijna 40 procent is wel bezorgd over de gevolgen van de komst van een FOC voor de binnenstad. De Asser ondernemers, maar ook die in veel omliggende steden, spreken de vrees uit dat de al grote leegstand nog eens ernstig op gaan lopen omdat de bezoekersstromen stilvallen. Zij onderschrijven de argumenten die tegen een FOC worden ingebracht, zoals de oneerlijke concurrentie en de bedreiging voor het midden- en kleinbedrijf en de binnensteden. Dat de middenstanders vrezen voor de komst van een outlet is terecht, zegt ruim 40 procent van de ondervraagde noorderlingen. 31 Procent is het daarmee oneens. De voorstanders voeren verschillende argumenten aan. Zo wordt er fijntjes op gewezen dat een andere stad in deze regio gretig toehapt wanneer Assen afhaakt. ,,Het is beter om de zaak zelf in de hand te houden. Assen kan ook wel wat bedrijvigheid gebruiken’’, zeggen zij. .,,Goed voor de werkgelegenheid en een boost voor de regio.’’ Een ander begrijpt het verzet ook niet. ,,Een Primark wordt toch ook niet verboden. Dat is pas echt goedkoop.’’

,,Allemaal onzin, zo’n FOC. Houdt de plaatselijke middenstander in stand’’, aldus een tegenstander. Een ander zegt dat kleine winkels kapot worden gemaakt en ondernemers er veel last van krijgen. ,,De outlet wordt de druppel die de emmer voor de winkeliers in Nederland doet overlopen. Vergeet het maar.’’ Echt goedkoop is het ook niet hoor, waarschuwt een ander. Van de bezoekers aan het FOC zegt een derde ook van plan te zijn om de Asser binnenstad met een bezoek te vereren. Eenzelfde aantal weet het nog niet. Het gros van de respondenten begrijpt de vrees van de middenstanders. Een derde vindt juist dat de detailhandel de uitdaging moet aangaan en zich op andere doelgroepen moet richten. Het besluit over de komst van een FOC is te ingrijpend voor de gehele noordelijke economie omdat alleen aan de gemeente Assen en de provincie Drenthe over te laten, vindt een derde. Vanuit de Sociaal Economische Raad is al een oproep gedaan om een gedegen onderzoek te doen. Op basis daarvan zouden de drie noordelijke provincies tot een gezamenlijk standpunt moeten komen. Ook belangenverenigingen uit de vastgoedsector en de detailhandel pleiten daarvoor.

Wethouder Maurice Hoogeveen van Assen (D66) wil vooruitlopend op de behandeling in de raad inhoudelijk niet op het onderzoek in gaan. ,,Het is een bevestiging van het beeld dat we hebben. Het is een gedegen en waardevol onderzoek waar de gemeenteraad goed gebruik van kan maken.’’ ,,Ik heb er begrip voor dat de consumenten en met name jongere gezinnen een FOC wel zien zitten’’, reageert voorzitter Peter Sluyter van de Binnenstadsvereniging MKB Assen. ,,Wij moeten een bredere afweging maken waar we in de toekomst mee verder kunnen. Niet alleen voor Assen, maar voor de wijde omgeving. We kijken nog of er voldoende goed onderzoek is gedaan. Dit is een besluit die je maar een keer kan nemen en wij zijn bezorgd over de effecten.’’

Bron: Dagblad van het Noorden
Gepubliceerd: 12-12-2015

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.