TT Assen op zondag houdt noorderling niet thuis. 

25 juni 2014
Mocht de TT in de toekomst op zondag worden verreden, zal dat weinig invloed hebben op het aantal toeschouwers. Dat blijkt uit een enquête onder meer dan duizend noorderlingen. Dagblad van het Noorden ondervroeg i.s.m. het RegioNoordPanel en Enigma Research de afgelopen weken 1021 noorderlingen.

Uit de antwoorden blijkt dat motorsport in het algemeen en de TT in het bijzonder de noorderlingen zeer na aan het hart ligt. Vijftig procent van de ondervraagden geeft aan geïnteresseerd te zijn in professionele motorsport en volgt het vooral via krant en (betaal-)televisie. 85 procent van de noorderlingen vindt dat Assen trots mag zijn op de TT en volgens 90 procent zet de TT Assen op de kaart.

Er gaan wel eens stemmen op om de TT, net als alle andere races op de kalender, op zondag te houden in plaats van op zaterdag. Meer dan zeven van de tien noorderlingen zegt dat een andere racedag geen invloed heeft op hun beslissing het Asser evenement te bezoeken. Elf procent is er zelfs wel enthousiast over. Iets meer dan een kwart kan het idee minder waarderen. Voorstanders van de zondag noemen als reden dat de zaterdag standaard eigenlijk te vol zit met andere activiteiten. Tegenstanders vinden vooral dat Assen de traditionele uitzondering op de racekalender moet blijven. Een enkeling heeft moeite met de zondag vanwege godsdienstige reden.

,,Interessante gegevens’’, meent TT-voorzitter Arjan Bos. ,,Er wordt ons door de organisatie van de MotoGP, Dorna, geen enkele druk opgelegd om op zondag te gaan racen. Toch kan het een interessant gedachte zijn, omdat de zaterdag in dat geval een druk bezochte trainingsdag kan worden. Dat zie je in andere landen ook, waar veel passe-partouts voor beide dagen worden verkocht. Als we ooit zouden switchen zou dat een legitieme reden zijn, die je dan onder meer moet afzetten tegen het aspect van de traditie. Het is goed om te weten hoe ons publiek erover denkt.’’

Als Bos ook op het vlak van toegangsprijzen zijn oren laat hangen naar de mening van het publiek moet een TT-kaartje fors goedkoper worden. De mensen die de TT wel eens hebben bezocht of overwegen het motorsportspektakel te bezoeken noemen bij de vraag welk bedrag ze over hebben voor een algemene entreekaart een prijs van 25 euro. Het goedkoopste kaartje kost in werkelijkheid 43 euro.

,,Die prijsperceptie is een probleem dat we herkennen’’, weet Peter Oosterbaan, directeur van het TTcircuit. ,,Het vereist wat uitleg waarom we meer moeten vragen. We zijn een stichting, hebben geen winstoogmerk, keren geen dividend uit en dergelijke. De prijs van een kaartje wordt vooral bepaald door de fee die wij moeten betalen om de races te mogen houden. De licentie daarvoor kost drie miljoen euro per jaar. Verder werken wij hier op het circuit met zeventien man en hebben we 1500 vrijwilligers die ons helpen voor een minimale vergoeding en een lunchpakket. Wij kunnen het gewoon niet goedkoper maken. We hebben het geld van de entreekaartjes simpelweg nodig om het hele feestje te kunnen financieren.’’ Assen zit internationaal in de middenmoot wat toegangsprijzen betreft.

De prijzen, ook die van consumpties, staan bovenaan bij de TT-ergernissen. 63 procent van de mannen stoort zich aan wat er voor een drankje moet worden betaald tegenover 37 procent van de vrouwen. Vrouwen ergeren zich op hun beurt weer meer aan de rijen bij het toilet: 32 procent tegenover 22 procent van de mannen. Voor hen heeft Bos goed nieuws. ,,Ik zou me er ook aan storen en het is ook de reden waarom het creëren van meer toiletten hoog op het prioriteitenlijstje staat van het TT-bestuur’’, vertelt de voorzitter. ,,Ik vind het mooi om naar aanleiding van deze enquête te kunnen toezeggen dat we daarin gaan investeren.’’

Traditie bij de TT vormen de snelheidscontroles van de politie op onder meer de A28. 85 procent van de noorderlingen vindt dit een goede zaak en staat hier vierkant achter. Over een ander issue, de geluidsoverlast die de TT met zich meebrengt, zijn de meningen verdeeld. 43 procent is het ermee eens dat er paal en perk aan moet worden gesteld, maar juist de Drenten vinden dat omwonenden zich eens per jaar maar een beetje moeten schikken.

Bron: Dagblad van het Noorden
Gepubliceerd: 25-06-2014

Andere onderzoeksresultaten

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.