Bezuiniging zorg voelbaar. 

16 juni 2014
Driekwart van de Groningers en Drenten merkt in zijn of haar omgeving concreet dat er bezuinigd wordt in de zorg. Dat blijkt uit onderzoek van het RegioNoordPanel i.s.m. Enigma Research onder 1015 respondenten. ,,Mijn oma moet steeds langer wachten tot er hulp komt’’, is een van de vele voorbeelden uit de ouderen- en thuiszorg die respondenten zelf aandragen.

Mensen die zelf in de zorg werken, hebben het gevoel dat er telkens beknibbeld wordt en de werkdruk toeneemt. Iets meer dan de helft van de ondervraagden is terughoudender geworden om naar het ziekenhuis of de apotheek te gaan. Met name vrouwen, jongeren en lager opgeleiden voelen de eigen bijdrages in hun portemonnee. Toch erkent een ruime meerderheid van 71 procent dat de zorgkosten omlaag moeten omdat het stelsel anders onhoudbaar wordt. Maar vrijwel iedereen, 95 procent, vindt dat de kwaliteit van de zorg daarmee niet achteruit mag gaan.

Kosten kunnen bespaard worden door efficiënter te werken in de zorg, vindt 82 procent. Ook de meeste mensen die in de zorg werken, stellen dat er nog wel een efficiëntieslag kan worden gemaakt. Daarnaast vindt bijna tweederde dat er nog wel ergens wat hogere eigen bijdragen gevraagd mogen worden, vooral voor experimentele behandelingen en hulpmiddelen zoals rollators en scootmobielen. De topsalarissen van bestuurders mogen van 90 procent van de ondervraagden omlaag. Korten op verpleegkundigen en verzorgenden wijst een even groot percentage af. Slechts een derde is voor het korten op artsenlonen.

Zorg in regio moet in stand blijven
Driekwart van de Groningers en Drenten erkent dat de kosten van de gezondheidszorg te hoog worden. Maar de overheid moet wel de knip trekken om het zorgaanbod op het platteland in stand te houden. Niet eens een derde van hen vindt dat er best bezuinigd mag worden op de zorg op het platteland zolang de spoedeisende hulp maar beschikbaar blijft.

Concentratie van ziekenhuiszorg vindt 37 procent vervelend maar noodzakelijk, 6 procent vindt het prima. Maar de grootste groep vindt het samenvoegen van ziekenhuizen geen goede zaak. Vooral de midden-en lagere inkomens zijn tegen concentratie van ziekenhuiszorg. Degenen die niet afhankelijk zijn van zorg, hebben er minder moeite mee dan mensen die zorgafhankelijk zijn. Meer dan driekwart vindt het onterecht dat in dunbevolkte gebieden eerder bezuinigd wordt op het zorgaanbod dan in dichtbevolkte. Liefst 89 procent vindt dat concurrerende zorgorganisaties en instellingen de handen ineen moeten slaan om de zorg op het platteland in de toekomst overeind te houden. Ook bezuinigen door minder te investeren in medische technologieën en nieuwe medicatie vindt 81 procent een slecht idee.

Waar mag dan wel op bezuinigd worden? Meer dan een derde (39 procent) is van mening dat een hogere eigen bijdrage voor alternatieve therapieën en experimentele behandelingen te rechtvaardigen is. Ook kan volgens 29 procent een hogere bijdrage worden gevraagd voor hulpmiddelen zoals rollators en scootmobielen. Andere posten die genoemd worden, zijn niet strikt noodzakelijke ziekenhuisbehandelingen en operaties (18 procent), luxe vormen van thuiszorg en ouderenzorg (15 procent) en het beschikken over een eenpersoonskamer in verpleeghuizen (14 procent). Ook het stellen van strengere voorwaarden op behandelingen zonder kans op genezing kan op steun rekenen van 42 procent van de Groningers en Drenten. Mensen sneller ontslaan en meer zorg thuis laten plaats vinden vindt 45 procent van de Groningers en Drenten een goed idee.

Bron: Dagblad van het Noorden
Gepubliceerd: 16-06-2014

Andere onderzoeksresultaten

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.