Bewust van zorg. 

18 maart 2014
De zorg moet op peil blijven, maar de premiebetaler voelt er niet voor meer te betalen. Wel willen Friezen best meedenken over oplossingen. Want de zorg kan effectiever. Dat blijkt uit de enquête van RegioNoordPanel en Enigma Research in opdracht van de Leeuwarder Courant. Een van die mogelijke oplossingen is het gebruik van internet.

Internet speelt ook in de gezondheidszorg een steeds grotere rol. E-health, consulten online, afspraak maken via de computer, zulke toepassingen zijn in opkomst.

Toch valt op dat van alle respondenten 42 procent niets online doet. Van die groep is een op de vier ook niet van plan dat te gaan doen. ,,Ik heb liever persoonlijk contact.’’ De anderen willen wel aan online-activiteiten doen. Zeker als dat kosten bespaart. Meer dan driekwart van de respondenten is bereid om zo veel mogelijk administratieve zorgtaken zelf online te regelen.

Slechts een klein deel (6 procent) van de respondenten maakt afspraken met de huisarts of declareert nota’s via internet. Leeftijd maakt bij deze groep niet uit. Wel valt op dat juist de hoger opgeleiden zo afspraken maken. Medicijnen bestellen online doet nog geen derde van de gevraagden. Eerst op internet speuren naar mogelijke oorzaken van de klachten voorafgaand aan een doktersbezoek doet nog geen 30 procent van de ondervraagden. Na een diagnose door de dokter gaat ruim 40 procent googlen om meer informatie over de aandoening in te winnen.

In 2011 deed RegioNoordPanel al een onderzoek onder Friezen naar de zorg, ook toen in opdracht van de Leeuwarder Courant. Net als toen vindt ook nu ruim driekwart van de respondenten dat de zorg in Nederland efficiënter kan. De meesten zijn niet bereid extra zorgpremie te betalen om de zorg op het huidige peil te houden. Slechts 15 procent wil wel extra zorgpremie betalen, in 2011 was dit nog 23 procent.

,,Goede zorg heeft een prijs, dat ben ik me bewust. Maar de verhoging moet niet te hoog worden.’’ En: ,,De premie moet naar draagkracht betaald worden.’’ Ook: ,,Je kunt niet voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. Zorg kost gewoon geld.’’ Maar het overgrote deel van de respondenten vindt de premie hoog genoeg of al te hoog. Bespaar op het management en het kantoorpersoneel, suggereren veel respondenten. Bestuurders en medisch specialisten moeten een deel van hun salarissen inleveren, zorgverzekeraars moeten minder reclame maken en de zorg moet effectiever worden, suggereren zij.

Het overgrote deel meent dat er in het Noorden voldoende keuzevrijheid in de zorg is. Voor de concentratie van ziekenhuiszorg heeft een kleine meerderheid begrip: ze vinden het vervelend, maar noodzakelijk. Slechts 5 procent vindt het ronduit prima. Bijna de helft van de respondenten vindt de concentratie, waarbij mogelijk ziekenhuizen afdelingen sluiten en patiënten voor hun behandelingen of operaties verder moeten reizen, geen goed plan. De tegenstanders zijn vooral te vinden bij lager en middelbaar opgeleiden en mensen met een slechte gezondheid. ,,Alleen voor heel complexe zorg kan dit, voor basiszorg absoluut niet. De huidige ontwikkelingen zijn juist vooral basiszorg, dat is onnodig.’’ Het reizen naar een ziekenhuis verder uit de buurt baart vele respondenten zorgen: ,,En hoe kom ik dan in die ziekenhuizen elders?’’ En ,,Genezing gaat het vlugst in eigen regio!’’.

Dat de huisarts steeds meer werk uit handen neemt van medisch specialisten in het ziekenhuis is voor meer dan de helft van de ondervraagden geen probleem. Ook een korter verblijf in het ziekenhuis en meer nazorg thuis, zoals wondverzorging, krijgt de goedkeuring van de meerderheid. Het anderen niet tot last te willen zijn, blijkt een belangrijke drijfveer om professionele zorg in te schakelen. Bijna de helft geeft dat aan. De gevraagde Friezen gaan zeer bewust om met hun zorgvraag. Nog geen 10 procent van de geënquêteerden bekent wel eens een behandeling te hebben uitgesteld te hebben om deze alsnog te laten uitvoeren nadat hij of zij zich daarvoor verzekerd had. Een nog veel kleiner deel (3 procent) heeft wel eens gebruik gemaakt van zorg die werd vergoed door de zorgverzekeraar, terwijl deze niet echt nodig was. Het is dan ook niet verwonderlijk dat slechts 9 procent vindt dat je ook puur ter ontspanning recht hebt op een behandeling bij de fysiotherapeut.

Bron: Leeuwarder Courant
Gepubliceerd: 18-03-2014

Andere onderzoeksresultaten

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.