Geen geloof in meer veiligheid. 

27 januari 2014
Groningers ontevreden over gasbesluit van minister Kamp. Een op tien noorderlingen ziet geen toekomst meer voor bevingsgebied. Groningers zijn ronduit ontevreden over het gasbesluit van minister Henk Kamp (Economische Zaken). Een week geleden besloot de bewindsman de gaswinning in het meest kwetsbare deel van het Groningenveld sterk te reduceren.

Maar ongeveer de helft van de Groningers gelooft niet dat het aardbevingsgebied door het dichtdraaien van de kraan in de toekomst veiliger wordt. Uit onderzoek van Enigma Research, in opdracht van Dagblad van het Noorden, onder 1321 RegioNoordPanel leden van 25 jaar en ouder die woonachtig zijn in Groningen of Drenthe komt een somber beeld tevoorschijn. Ruim één op de tien noorderlingen ziet geen toekomst meer voor het gebied. Ze voelen zich in de steek gelaten door Den Haag. Driekwart van hen noemt de aandacht die politiek Den Haag heeft voor het aardbevingsgebied onvoldoende.

Kamp heeft bepaald dat de NAM de gaswinning op vijf locaties nabij Loppersum met 80 procent moet reduceren. Daardoor neemt vanaf volgend jaar de kans op aardbevingen in dat kerngebied sterk af. De minister vertelde erbij dat de ingreep slechts een paar jaar werkt. Over drie tot vijf jaar kan de kans op aardschokken weer sterk toenemen. De helft van de Groningers en Drenten vindt dat de productie verder omlaag moet. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) kan nog duizenden schadeclaims verwachten. Uit de representatieve enquête blijkt dat één op de drie inwoners van het aardbevingsgebied in Noordoost-Groningen schade heeft aan zijn woning, maar dat van die groep 34 procent zijn schade (nog) niet heeft gemeld. In het gebied staan ongeveer zeventigduizend huizen.

Bijna niemand in Noordoost-Groningen gelooft dat de 1,2 miljard euro compensatie voor de aardbevingsproblemen genoeg is. Met dat geld willen het rijk, de provincie en de NAM een deel van de schade goedmaken die is ontstaan door de gaswinning. Slechts 6 procent van de Groningers en Drenten gelooft dat het geld van Kamp toereikend is. Het compensatiegeld moet volgens de noorderlingen allereerst gebruikt worden om de bewoners van het gebied schadeloos te stellen. Als er dan nog geld over is, moet dit besteed worden aan het aardbevingsbestendig maken van dijken, gebouwen en buisleidingen. De versterking van de economie komt op een derde plaats. De leefbaarheid van het gebied (bijvoorbeeld de bouw van zwembaden en dorpshuizen) heeft de minste prioriteit.

Inwoners van de twee noordelijke provincies staan sceptisch tegenover de manier waarop minister Kamp (Economische Zaken) omgaat met de aardbevingen. Uit het onderzoek blijkt dat actiegroepen als Schokkend Groningen en de Groninger Bodem Beweging niet alleen staan in hun felle kritiek. Groningers en Drenten zijn in meerderheid niet te spreken over de aandacht die minister Kamp en de NAM hebben voor het aardbevingsgebied. Acties om de regering te overtuigen van de Groningse belangen moeten dan ook onverminderd doorgaan. De provincie Groningen, de gemeenten in het gaswinningsgebied en de media besteden volgens een meerderheid wel voldoende aandacht aan de bevingsproblemen. Opvallend is dat mensen die dichter bij Loppersum wonen wat positiever zijn over de aandacht van politiek Den Haag, minister Kamp en de NAM. Die waardering hangt allicht samen met het feit dat de NAM de productie op vijf locaties nabij Loppersum al met 80 procent heeft teruggebracht, nadat Kamp had besloten dat die maatregel nodig is om het risico van aardbevingen daar te verkleinen.

In het onderzoek geeft een kwart van de mensen die schade hebben gemeld aan dat hun claim nog niet is afgehandeld. 14 procent is ontevreden over de afhandeling, 17 procent is wel tevreden. Eén op de vijf inwoners (21 procent) speelt wel eens met de gedachte het aardbevingsgebied te verlaten. Een jaar geleden was dit nog 9 procent. Slechts 11 procent van de Groningers en Drenten die nu niet wonen in het gaswinningsgebied, is bereid hier naar toe te verhuizen. In november 2013 was dit nog 21 procent.

Bron: Dagblad van het Noorden
Gepubliceerd: 25-01-2014

 

Andere onderzoeksresultaten

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.