Noorden zegt ’nee’ tegen gasstuiver. 

26 november 2013
Noord-Nederland is niet bereid een hogere gasrekening te betalen om de gevolgen van bodemdaling in het Noord-Groningse wingebied te bekostigen. Dat blijkt uit een enquête die het RegioNoordPanel heeft uitgevoerd in samenwerking met marktonderzoeksbureau Enigma Research in opdracht van Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant.

20 november 2013 opperde de actiegroep Loeske de prijs per kubieke meter met 5 cent te verhogen. Dit zou 3 miljard euro opleveren. Het geld kan worden gebruikt om beschadigde huizen te herstellen en te investeren in de leefbaarheid van het aardbevingsgebied.

Van de 627 noorderlingen die aan de peiling meededen, weigert 69 % de gasstuiver te betalen. Slechts 8% is hiertoe wel bereid en 23% antwoordt met ’misschien’. Opvallend is dat de tegenstanders van de extra heffing beter op de hoogte zijn van hun eigen jaarlijkse gasgebruik dan de voorstanders. Waarschijnlijk hebben ze bij het beantwoorden al uitgerekend wat de gasstuiver hen op jaarbasis zou kosten. Er is geen significant verschil in bereidheid te ontdekken tussen inwoners uit het gaswinningsgebied en mensen die daarbuiten wonen.

’Wie de lusten krijgt, moet ook lasten dragen’
De Nederlandse Aardolie Maatschappij moet opdraaien voor de schade door gaswinning in Groningen. Dat vindt de overgrote meerderheid van de noorderlingen. Meer dan driekwart van de ondervraagden (78%) is die mening toegedaan. Bijna de helft (48%) is van mening dat ook dat de rijksoverheid een verantwoordelijkheid heeft. Vrijwel iedere deelnemer aan de enquête (91%) onderschrijft de stelling dat de NAM en overheid voor de kosten moeten opdraaien omdat zij miljarden verdienen aan de gaswinning. Wie de lusten krijgt, moet ook de lasten dragen. De ondervraagden kregen de vraag voorgelegd of er eventueel andere instanties zijn die de schade zouden moeten betalen. Een kleine groep (14%) oppert het buitenland. De exportprijs zou omhoog kunnen. Eveneens een kleine groep is van mening dat bevingschade gedekt moet worden door verzekeringsmaatschappijen via de opstalverzekering.

De actiegroep Loeske, die 20 november 2013 van zich deed spreken door posters te plakken, krijgt steun van tweederde van de noorderlingen: 68% vindt het een goede zaak dat actiegroep Loeske aandacht vraagt voor een nationale aanpak. Bijna alle noorderlingen (92%) vinden dat de nationale overheid de verantwoordelijkheid heeft om het gaswinningsgebied leefbaar te houden. Een vijfde (22 %) is van mening dat er op lange termijn niet meer geïnvesteerd moet worden in bewoning van het gaswinningsgebied.

Door de vele aardbeving heeft het imago van Groningen een knauw gekregen. Tweederde (63%) van de ondervraagden zegt dat het aanzien is verslechterd. Bijna de helft zou niet in het gaswinningsgebied willen wonen (47%). Voor een kwart (28%) van de personen die nu in het gaswinningsgebied wonen, zijn de bevingen een reden om te verhuizen. De helft (48%) van de inwoners uit het winningsgebied is wel voornemens in het gebied te blijven wonen.

Bron: Dagblad van het Noorden
Gepubliceerd: 23-11-2013

 

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.