Noorden: Gezondheid heilig huisje. 

9 september 2013
Bezuinigingen op de gezondheidszorg zijn uit den boze voor 80 procent van de noorderlingen, zo blijkt uit een enquête aan de vooravond van Prinsjesdag. Driekwart van de noorderlingen vindt dat het kabinet de economie met extra uitgaven moet stimuleren in plaats van bezuinigen. Als er dan toch moet worden bezuinigd, dan noemt 61 procent ontwikkelingshulp.

46 procent noemt defensie en 40 procent noemt cultuur als mogelijke post. Behalve gezondheidszorg zijn ook onderwijs en uitkeringen en toeslagen heilige huisjes voor respectievelijk 63 procent en 54 procent van de ondervraagden. Bijna alle noorderlingen (91 procent) geven aan zich vandaag de dag weleens zorgen te maken. De meeste zorgen betreffen werk en inkomen (49 procent). Mensen onder de 60 maken zich hier meer zorgen over dan ouderen. De jongste groep (18 tot 40 jaar) maakt zich het meest zorgen over hun hypotheek en woning. De crisis slaat bij de mensen thuis hard toe: slechts 22 procent van de ondervraagden geeft aan het afgelopen jaar nergens minder geld aan uitgegeven te hebben. Het meest bezuinigt de noorderling op kleding. De helft (49 procent) heeft dat het afgelopen jaar gedaan. Andere populaire bezuinigingsposten in het gezin zijn uit eten gaan (47 procent), vakanties (42 procent) en dagjes uit (41 procent). Ongeveer een derde stelt ook grote uitgaven vaker uit (38 procent). De auto blijft een heilige koe: slechts 17 procent heeft hierop het afgelopen jaar bezuinigd. Posten waar de noorderling liever niet op bezuinigt zijn boodschappen, geeft 42 procent aan.

Het onderzoek is uitgevoerd door RegioNoordPanel in samenwerking met Enigma Research. In totaal hebben 591 inwoners van Drenthe, Groningen en Friesland de vragenlijst ingevuld en daarmee is dit Prinsjesdagonderzoek een representatieve steekproef.

Bron: Leeuwarder Courant
Gepubliceerd: 07-09-2013

Andere onderzoeksresultaten

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.