Volste vertrouwen in de koning. 

29 april 2013
De noorderling ziet het wel zitten met koning Willem Alexander. Driekwart denkt dat hij klaar is voor het koningschap en zijn taken naar behoren gaat uitvoeren. Evenveel inwoners vinden het moment dat Willem-Alexander de taken van zijn moeder overneemt goed gekozen. Van de noorderlingen had 5 procent liever gezien dat Beatrix staatshoofd blijft.

Dat blijkt uit een onderzoek van Enigma Research onder het RegioNoordPanel, in aanloop naar de inhuldiging komende dinsdag. De taken die het belangrijkst zijn voor de koning rangschikt de noorderling als volgt: handelsreizen maken ten bate van het Nederlands bedrijfsleven (71 procent), inhoudelijke rol als staatshoofd en ceremoniële taken (beide 60 procent). Bijna alle ondervraagden (93 procent) verwachten dat het aantreden van Willem-Alexander geen negatieve invloed heeft op het aanzien van het Nederlands koninklijk huis in de rest van de wereld.

Er is een hoge graad van koningsgezindheid in de drie noordelijke provincies. Van de ondervraagden is 70 procent het oneens met de stelling dat Nederland zo snel mogelijk met het koningshuis stopt en een republiek wordt. De verschillen tussen Drenthe, Groningen en Friesland zijn marginaal: respectievelijk 69, 71 en 70 procent. Noorderlingen zijn wel minder koningsgezind dan de rest van Nederland. Volgens TNS NIPO verkiest 85 procent van alle Nederlanders een monarchie boven een republiek.

Niet meer dan één op de vijf (19 procent) denkt dat Willem-Alexander het laatste koninklijke staatshoofd zal zijn. En hij hoeft, net als zijn moeder (nu 75), niet op 67-jarige leeftijd met pensioen plaats te maken voor zijn dochter Amalia. De helft (52 procent) van de noorderlingen vindt dat Willem-Alexander zijn vrouw koningin Máxima ‘een nadrukkelijke rol’ moet gunnen. Met de stelling ‘Ik ben blijer met Máxima als koningin, dan met Willem-Alexander als koning’, is 11 procent het eens.

Voor de tv
Maar weinig noorderlingen (1 procent) zijn van plan dinsdag naar Amsterdam te gaan om de inhuldiging bij te wonen. De grootste groep (43 procent) kijkt thuis naar de live-uitzending; meer vrouwen (54 procent) dan mannen (34 procent). Mannen zijn wel weer oververtegenwoordigd (28 tegen 20 procent) in de groep die later op de dag naar de samenvatting van de plechtigheden kijkt. Aan 12 procent gaat de hele inhuldiging voorbij.

Het onderzoek in aanloop naar de troonswisseling is in opdracht van Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant uitgevoerd onder leden van het RegioNoordPanel. Er hebben 1314 noorderlingen van 18 jaar en ouder meegedaan.

Bron: Dagblad van het Noorden
Gepubliceerd: 27-04-2013

Andere onderzoeksresultaten

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.