Groningers wantrouwen NAM. 

4 maart 2013
Het vertrouwen van Groningers in de Nederlandse Aardolie Maatschappij NAM en de Rijksoverheid is ver te zoeken. Dat blijkt uit een onderzoek van Dagblad van het Noorden onder 686 inwoners van Groningen. Het representatieve onderzoek is uitgevoerd door het RegioNoordPanel, in samenwerking met onderzoeksbureau Enigma Research.

Voor het onderzoek zijn niet alleen inwoners van Loppersum en directe omgeving benaderd, maar ook mensen die iets verder weg wonen. Maar liefst 84 procent van de ondervraagden vindt het beter als niet de NAM maar een onafhankelijke instantie de schadeafhandeling regelt. Ook heeft de NAM steken laten vallen door onvoldoende informatie te geven over de gaswinning en de gevolgen daarvan. Driekwart van de ondervraagden denkt dat de overheid het belang van de bewoners van het gebied waar gas wordt gewonnen, niet vooropstelt bij het besluit over het al dan niet doorgaan met het oppompen van gas.

Een aanzienlijk aantal mensen dat in het door schokken geplaagde gebied woont, voelt zich niet helemaal veilig. In Loppersum en omgeving geven de ondervraagden een 5,8 voor hun veiligheid. Bijna de helft van de mensen die op de gasbel woont, heeft inmiddels een schadeclaim bij de NAM ingediend. 17 procent is niet tevreden over de afhandeling daarvan door de NAM. In Loppersum is een op de vijf mensen die schade heeft gemeld bij de NAM niet tevreden over de afhandeling daarvan. 41 procent van de inwoners verwacht dat hun huis minder waard wordt door onrust over de aardbevingen. In Loppersum en onmiddellijke omgeving is zelfs driekwart van de bewoners daar bang voor.

Ruim 40 procent van de mensen die zijn ondervraagd, wil actievoeren tegen de gaswinning. Meest genoemd worden het collectief niet meer betalen van de gasrekening, of demonstreren in Den Haag of bij het NAM hoofdkantoor in Assen. Bijna een kwart van de inwoners overweegt de bezetting van een gaswinlocatie. Ook wordt gedacht aan het blokkeren van toegangswegen naar productielocaties van de NAM in Groningen.

Meerderheid Groningers: minder gas oppompen

De gaskraan moet gedeeltelijk worden dichtgedraaid, om aardbevingen zwaarder dan 3,9 op de Richterschaal te voorkomen. Dat vindt 59 procent van de ondervraagden in het onderzoek naar de aardbevingen in Groningen. Opvallend genoeg zijn er in Loppersum en omgeving juist minder mensen voor het stoppen van de gaswinning dan iets verder weg.

Van de ondervraagden zegt 15 procent gezondheidsklachten te hebben als gevolg van de aardbevingen. Meest genoemde klachten zijn stress, slapeloosheid en angstgevoelens. Sommige ondervraagden zijn woedend over de gang van zaken. "Ik kan deze dreiging niet meer uit mijn hoofd krijgen. Het komt te pas en te onpas ter discussie", reageert iemand. "We moeten verontruste kinderen geruststellen en de mogelijkheid van een aardbeving relativeren", zegt een ander.

Ander pijnpunt: de gevolgen van de bevingen voor de huizenprijzen. Veel ondervraagden maken zich daar zorgen over. "De waarde van de huizen daalt. Nieuwkomers blijven weg", zegt een deelnemer aan het onderzoek. "Ik zie de prijs van mijn huis kelderen. Toen ik dit huis kocht, leek het een fijne plek om tot mijn dood te kunnen wonen, maar inmiddels is het onverkoopbaar."

Er is onbegrip over de houding van minister Kamp, die pas in december een besluit wil nemen over het mogelijk verminderen van de gaswinning. "Er verkeren veel mensen in onzekerheid en angst. Dat men de uitslagen van onderzoeken wil hebben, kan ik begrijpen, maar niet dat het tot december moet duren voor er iets wordt beslist. Minister Kamp heeft zich in Loppersum betrokken getoond, maar die betrokkenheid is richting Den Haag al weer aardig afgenomen", reageert een ondervraagde.

De geënquêteerden erkennen dat de gaswinning niet zo maar kan worden stilgelegd. "De bevingen zijn erg, maar we zijn ook behoorlijk afhankelijk van gas. We koken en stoken erop en het levert een bult geld op. Er moet dus voor iedereen een goede oplossing worden gezocht, niet alleen voor mensen in het aardbevingsgebied."

Bron: Dagblad van het Noorden
Gepubliceerd: 02-03-2013

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.