Banger voor dood van naaste. 

26 februari 2013
Bijna zeven van de tien mensen zijn bang voor de dood van een van hun geliefden, terwijl maar 19 procent bang is voor zijn eigen dood. Jongeren beneden de 40 jaar zijn trouwens banger iemand van hun naasten te verliezen dan mensen boven de 60 jaar. En ze zijn banger voor hun eigen dood dan ouderen zijn. 1265 mensen beantwoordden de vragen.

Het onderzoek is gehouden onder het RegioNoordPanel in samenwerking met onderzoeksbureau Enigma Research. Ongeveer een derde van de ondervraagden heeft het nog nooit met iemand gehad over zijn uitvaart. De meest genoemde redenen hiervoor zijn, dat ze de zaken die geregeld moeten worden rondom de uitvaart aan nabestaanden over laten, of omdat men zich nog te jong vindt hier al mee bezig te zijn. Diegene die er wel over hebben nagedacht, weten dikwijls al welke muziek er moet worden gedraaid (71 procent), ook het soort kist is bij de helft van de ondervraagden al eens besproken. Welke personen op de uitvaart mogen spreken lijkt minder belangrijk, slechts 22 procent heeft het hier over gehad. Driekwart heeft een uitvaartverzekering.

Meer dan de helft van de noorderlingen wil gecremeerd worden, ouderen en niet-gelovigen kiezen hier meer voor dan mensen met een geloofsovertuiging. 44 procent vindt dat zijn uitvaart zo sober en goedkoop mogelijk mag, maar een kwart van de mensen is het daar niet mee eens. Ouderen zijn op dit gebied zuiniger ingesteld dan jongeren. Jongeren schatten een uitvaart doorgaans duurder in dan ouderen.

Enkele reacties op een aantal vragen uit het onderzoek.

Waarom heeft u nog nooit met iemand gesproken of nagedacht over uw uitvaart?

"Het heeft de tijd hopelijk nog wel.", "Je denkt er regelmatig over, maar stelt actie steeds weer uit.", "Mijn echtgenoot vindt dit onderwerp vooralsnog onbespreekbaar.", "Het is geen leuk onderwerp om te bespreken.".

Welke spullen wilt u meenemen in uw kist?

"De as van mijn honden.", "Bloemen uit onze tuin.", "Zes blikjes Heineken.", "Foto van de (klein)kinderen.", "Ik wil weggaan in mijn fietskleding.", "Oude knuffelbeer.".

Over de uitvaartverzekering:

"Als 18-jarige is er voor mij een begrafenisverzekering afgesloten. Dat vind ik nu jammer.", "Bij het overlijden van mijn echtgenoot zag ik hoe duur het allemaal was. Ik heb toen voor mij en de kinderen een verzekering afgesloten.", "Een begrafenisverzekering vind ik geldklopperij. Er wordt altijd minder uitgekeerd dan je denkt en er zijn allerlei dingen die dan weer niet verzekerd zijn.", "Ik heb een kleine uitvaartverzekering, die is lang niet toereikend voor het hele bedrag.", "Ik heb een eigen huis, mijn kinderen kunnen het uit de opbrengst halen. Je kunt het beter bekostigen met eigen geld dan je ervoor te verzekeren. Verzekeren is duurder.", "Men laat me vast niet boven de grond staan, een sobere begrafenis is voor mij voldoende."

Bron: Dagblad van het Noorden
Gepubliceerd: 26-02-2013

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.