Een voldoende voor Leeuwarden

1 november 2012
Hoe ligt Leeuwarden in de provincie? Friezen komen er best vaak, maar geven de stad niet meer dan een zuinige voldoende: een 6,5. Dat blijkt uit een enquête naar het imago van Leeuwarden, uitgevoerd door RNP in samenwerking met Enigma Research in opdracht van de Leeuwarder Courant. Hieraan deden 773 Friezen mee, allemaal van buiten de stad Leeuwarden.

70 procent van hen is het afgelopen jaar eens of vaker in Leeuwarden komen winkelen, zo blijkt uit de resultaten. Hoewel deze groep minder vaak in Sneek en Groningen kwam, worden deze twee winkelsteden wel hoger gewaardeerd: 36 procent vond Groningen het gezelligst, 26 procent koos voor Sneek. Slechts 13 procent vond Leeuwarden het leukst. Dat kan liggen aan alle bouwactiviteit in de binnenstad: op het moment dat de enquête werd gehouden, werd de laatste hand gelegd aan het Nieuw Zaailand, waar het nieuwe Fries Museum volgend jaar zijn deuren opent. Wethouder Henk Deinum (PvdA) van economische zaken verwacht daarom een opwaartse trend. ,,Veel mensen hebben het nieuwe plein nog niet gezien. We werken ook nog volop aan de stad.” Leeuwarders zelf zijn de afgelopen jaren veel positiever geworden over de eigen binnenstad, zegt hij. ,,Ze zijn meer te spreken over de netheid en de inrichting. Van de andere Friezen merken wij dit nu langzaam ook.” Dat Leeuwarden het aflegt tegen Groningen, vindt Deinum logisch. ,,Na Maastricht en Delft wordt Groningen in Nederland het best gewaardeerd. Leeuwarden wijkt nauwelijks af van het landelijk gemiddelde.”

Op veel vlakken zijn Friezen van buiten Leeuwarden inderdaad positief over de stad. 57 procent vindt dat de eigen hoofdstad een duidelijke centrumfunctie in de provincie vervult. Voor 52 procent voelt Leeuwarden ‘echt als de hoofdstad van Friesland’. Ook als culturele stad (51 procent) gooit Leeuwarden hoge ogen. 42 procent noemt de stad gezellig. Een minieme 11 procent noemt de stad doods. Maar bruisend is Leeuwarden ook weer niet: slechts 15 procent vindt dat.

Als ze Leeuwarden moeten beoordelen met een rapportcijfer, geven de Friezen hun hoofdstad een 6,5: dat is een voldoende, maar het kan beter. Inwoners van buurgemeenten als Boarnsterhim, Menameradiel en Tytsjerksteradiel zijn wel steeds iets positiever: zij geven Leeuwarden ongeveer een 7. ,,Dat is een ruime voldoende, maar we moeten naar een dikke 8”, vindt Deinum. Over de bereikbaarheid van Leeuwarden is maar liefst 59 procent te spreken. Dat is opmerkelijk, want klachten over files zijn vaak niet van de lucht. Bovendien wordt maar liefst €750 miljoen gestoken in de aanleg van de Haak, een nieuwe Drachtsterweg en andere grote ingrepen in de infrastructuur.

Negatiever voor Leeuwarden is het criminele imago dat aan de stad kleeft. Slechts een kleine minderheid van de Friezen (13 procent) vindt dat Leeuwarden de afgelopen tien jaar veiliger is geworden. 34 procent noemt de stad ronduit crimineel. De Leeuwarders zelf denken hier heel anders over: volgens gemeentelijke cijfers geven die de veiligheid in hun stad een 6,7 als cijfer, tegen een 6 in 2003. Dit verschil in beleving kan liggen aan het contrast tussen stad en platteland: buurgemeente Littenseradiel is al jaren de veiligste van Nederland. Dan lijkt Leeuwarden al gauw onveilig. Maar Leeuwarden had rond de eeuwwisseling ook te maken met een aantal geruchtmakende moorden en de gewelddadige dood van Meindert Tjoelker en Manuel Fetter. Hoewel het sindsdien veel veiliger is geworden, blijven die gebeurtenissen lang hangen, denkt Deinum. ,,Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Mensen houden vaak vast aan een oud imago, ook als dat niet meer klopt.”

Dat Leeuwarden uitbreidt ten koste van plattelandsgemeenten eromheen, kunnen maar weinig ondervraagden waarderen. Maar 10 procent heeft er vertrouwen in dat Leeuwarden goed met de belangen van het platteland omgaat. Opvallend: uit allerlei dorpsavonden in Boarnsterhim en Littenseradiel bleek juist dat bewoners bij een herindeling zich het liefst bij Leeuwarden aansluiten. Dat geldt ook voor Reduzum (zie het artikel hiernaast). Deinum kan het contrast niet rijmen. ,,Het is heel anders dan in de jaren negentig, toen het verzet uit de dorpen groot was. Ondernemers in Stiens willen nu allemaal naar Leeuwarden.” Uit de enquête blijkt echter iets totaal anders: slechts 12 procent vindt het een goede zaak dat Leeuwarden er straks veel dorpen bij krijgt. Veruit de meeste ondervraagden gaat het trouwens niet aan: zij wonen buiten de toekomstige gemeentegrenzen van Leeuwarden.

Bron: Leeuwarder Courant
Gepubliceerd: 1-11-2012

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.