Uitslag tevredenheidonderzoek RNP

19 juli 2012
Begin juli heeft RegioNoordPanel een tevredenheidonderzoek uitgevoerd. In dit nieuwsbericht nemen we de belangrijkste resultaten met u door. De meeste panelleden van RegioNoordPanel hebben zich opgegeven voor het panel om hun stem te laten horen (45%), om zijn of haar betrokkenheid met de regio te tonen (63%) of “uit nieuwsgierigheid” (24%)

Het is bij RegioNoordPanel niet verplicht om aan elke vragenlijst waar men voor uitgenodigd wordt deel te nemen, iets meer dan de helft van de panelleden slaat dan ook af en toe ook een uitnodiging voor deelname aan een onderzoek over. Gebrek aan tijd (45%), of een onderwerp die minder aanspreekt (43%) zijn de meest genoemde redenen om een keer niet deel te nemen aan een onderzoek. Slechts 19% van de panelleden stopt wel eens halverwege een vragenlijst met beantwoorden. De meest genoemde redenen onder deze groep is dat de vragenlijst te lang duurde, de vraagstelling niet goed was, of omdat het onderwerp van het onderzoek niet leuk was.

RegioNoordPanel krijgt wat betreft diversiteit van de onderwerpen (7,3), lengte van de vragenlijsten (7,2) en het taalgebruik in de vragenlijsten (7,5) goede rapportcijfers. De terugkoppeling van de resultaten kan volgens sommige panelleden wat beter. Dit komt dan ook terug in het iets lagere rapportcijfer van een 6,6. Een veel genoemde suggestie is om resultaten van onderzoeken, naast via de website, dagbladen en social media kanalen ook via de e-mail te communiceren. Wij nemen deze opmerking ter harte en zullen daarom u via de e-mail informeren als er op de website van RegioNoordPanel nieuwe onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd.

Een andere opmerking van een aantal panelleden gaat over het huidige beloningssysteem van RegioNoordPanel. Op dit moment ontvangt u als panellid gedurende een kwartaal loten voor het invullen van een vragenlijst. Met deze loten dingt u mee naar een Pluim. Na de trekking wordt het aantal gespaarde RNP loten weer op nul gezet en begint een nieuwe ronde. Het idee wordt door meerdere panelleden geopperd om naar een systeem te gaan waarin RNP loten een bepaalde waarde vertegenwoordigen wat op een eigen gekozen moment verzilverd kan worden. We gaan kijken naar de mogelijkheden en komen hier op terug!

Tot slot; een van de pluspunten die de redactie van Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant vaak noemt met betrekking tot het uitvoeren van onderzoek via het RegioNoordPanel is dat, indien nodig, resultaten snel beschikbaar kunnen zijn. Met 61% van de panelleden die aangeeft de vragenlijst dezelfde dag of binnen een dag in te vullen nadat ze de uitnodiging hebben ontvangen, kunnen wij zeker aan deze verwachting voldoen.

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.