Stadjers: Tram kan naar remise

7 maart 2012
Onder de Groninger bevolking is nog amper steun voor een tram door de binnenstad. In een tijd van zware bezuinigingen zegt ruim zeventig procent van de Stadjers een tram overbodig te vinden. Dat blijkt uit een peiling onder in de stad woonachtige leden van het RegioNoordPanel. Van de bijna 450 ondervraagden zegt 71,2 procent op dit moment nee tegen de tram.

Bijna 23 procent zegt dat de tram wel degelijk iets toevoegt aan de stad en het centrum bovendien verlost van de stadsbussen. In de peiling is duidelijk gemaakt dat de gemeente al vele miljoenen in de voorbereiding heeft gestoken, dat de tram voor veel werkgelegenheid zorgt en dat er via het rijk ruim 100 miljoen beschikbaar is voor het project. Desondanks vindt het gros van de Stadjers het niet te verkopen nu een tram aan te leggen in Groningen.

Twee weken geleden maakte wethouder Karin Dekker bekend dat ze tussen de 100 en 150 miljoen euro nodig denkt te hebben om de financiën van Groningen op orde te krijgen. Tegenvallers rond het Groninger Museum, het openbaar onderwijs, de voortdurende recessie en waarschijnlijk extra rijksbezuinigingen worden als oorzaak genoemd.

Vanmiddag praat de raadscommissie financiën over de financiële situatie. Vast staat dat Groningen de komende maanden ingrijpende keuzes moet maken. In de gemeenteraad valt daarbij het woord tram ook steeds vaker. Stadjers lijken die keus al gemaakt te hebben: ’Zo’n grote investering is nu niet te verkopen’, lichten ondervraagden hun standpunt toe en ’overbodig in een tijd van crisis’. Uit de peiling blijkt eveneens dat het vertrouwen in het stadsbestuur taant. De helft van de ondervraagden denkt dat de coalitie de stad door de crisis kan loodsen.

Andere onderzoeksresultaten

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.