Milieubewustzijn in versukkeling

21 februari 2012
Friezen vinden zichzelf minder milieubewust dan drie jaar geleden. De bereidheid offers te brengen voor een beter leefmilieu kalft af. Dit blijkt uit een representatieve steekproef van het RegioNoordPanel. Aan het onderzoek deden 534 mensen mee. Bijna twee derde van de ondervraagden bestempelt zichzelf als ‘milieubewust’.

In 2009 gold dat nog voor 76 procent. Slechts een kwart van de mensen vindt zijn meeste kennissen milieubewust (in 2009: 37 procent). Op de vraag of men genoeg voor een beter leefmilieu doet, antwoordt 49 procent met ‘ja’. In 2009 was 60 procent tevreden met de eigen inspanning. ‘De meeste kennissen’ halen voor hun inspanningen nog bij 22 procent een voldoende, tegen 32 procent drie jaar geleden.

Bron: Leeuwarder Courant
Gepubliceerd: 21-02-12

Andere onderzoeksresultaten

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.