Ouders willen hulp bij huiswerk

13 februari 2012
Ouders zijn zeer betrokken bij de school van hun kinderen. Bijna iedereen vraagt zijn kind met regelmaat hoe het gaat op school, maakt tijd om bij huiswerk te helpen en is er van overtuigd dat hij of zij een grote invloed heeft op de leerprestaties van het kind. Dat blijkt uit onderzoek van het RegioNoordPanel onder Groningers en Drenten.

Meer dan 80 procent van de ouders wil dat school hen adviseert hoe ze hun kind met huiswerk kunnen helpen. Vier van de tien ouders vinden dat school en ouders wederzijdse afspraken in een contract kunnen vastleggen. Ouders van middelbare scholieren iets meer dan die van de basisschool.

Een op de drie ouders ziet dat niet zitten. Dagblad van het Noorden deed het onderzoek naar ouderbetrokkenheid, omdat minister Van Bijsterveldt (Onderwijs) vindt dat ouders en schoolmeer moeten samenwerken. Dit jaar heeft ze uitgeroepen tot ’het jaar van de ouderbetrokkenheid’. Dagblad van het Noorden en onderwijsorganisatie Cedin zijn een tijdelijke samenwerking aangegaan waarbij DvhN artikelen over het onderwerp publiceerde en een deskundige van Cedin hulpvragen van lezers beantwoordde.

Deze serie wordt afgesloten met een groot symposium maandagavond in Assen waarbij minister Van Bijsterveldt het startschot van de landelijke campagne geeft. De belangstelling voor de bijeenkomst is zo groot dat alle 250 plekken in vier dagen waren ’uitverkocht’. Opvallende uitslag van de enquête is dat de helft van de ouders met kinderen op de basis- en de middelbare school, vindt dat school best wat vaker een beroep op ze mag doen.

Scholen moeten beter hun best doen om ouders bij het onderwijs te betrekken. 80 procent van de basisschoolouders is al actief op school tegenover een kwart van de ouders met kinderen op het voortgezet onderwijs. Gemiddeld tot twee uren per week. Opvallend resultaat uit het onderzoek is dat 61 procent van de ouders vindt dat kinderen op de basisschool de leerkrachten met ’u’ moeten aanspreken. Voor leerlingen op het voortgezet onderwijs geldt dat voor 67 procent van de ouders.

Het merendeel van de ouders vindt dat school goed informeert over de prestaties van hun kind. Ouders die ontevreden zijn geven aan ’dat ze nooit wat van school horen’. Dat ze er laat achter komen dat een kind onvoldoendes scoort, dat er nauwelijks informatieavonden zijn en ze willen dat school sneller reageert als het niet goed gaat. “Ik hoor pas als de rapporten klaar zijn dat het niet goed gaat”, aldus een ouder. Een andere ouder: “In groep 1 en 2 krijgt mijn kind geen rapport en is er maar een keer per jaar een oudergesprek.”Weer anderen: “Er is weinig actie vanuit school”. “Ze trekken vaak net te laat aan de bel”. En: “De tijd tussen rapport en gesprekken duurt te lang”.

Bron: Dagblad van het Noorden
Gepubliceerd: 11-02-2012

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.