Zorgfusie verdeelt Noorden

30 januari 2012
Inwoners van Groningen en Drenthe oordelen gemengd over de fusies van ziekenhuizen en afbouw van kleine klinieken. Dat blijkt uit een onderzoek van het RegioNoordpanel onder ruim 1120 Drenten en Groningers. Een kleine meerderheid van 52 procent kiest voor een ziekenhuisopname liever voor het beste ziekenhuis dan het dichtstbijzijnde.

Eenderde zal daarentegen altijd het ziekenhuis in de buurt kiezen en slechts een kwart verwacht dat de fusies van ziekenhuizen de kwaliteit ten goede komt. Dagblad van het Noorden heeft enkele vragen over de concentratie van ziekenhuiszorg voorgelegd aan het panel omdat de noordelijke ziekenhuizen volop bezig zijn met fusieplannen en een aantal kleine ziekenhuizen gedwongen zijn taken af te stoten. Dit onder druk van landelijke afspraken tussen minister Schippers van volksgezondheid, de zorgverzekeraars en de vereniging van ziekenhuizen. Uit de enquête rolt geen helder oordeel van de bevolking. Al blijkt wel dat ouderen een lichte voorkeur voor het ziekenhuis in de buurt hebben. Maar gevraagd naar de beste zorg voor hun vader of moeder van 90 jaar vindt slechts eenderde de geringe afstand tot de kliniek het belangrijkst.

Wel geven mensen aan dat ze minder vaak op bezoek zullen gaan bij een patiënt als het ziekenhuis verder weg ligt. Slechts een kleine minderheid verwacht nog op bezoek te gaan als ze er verder voor moeten reizen. Opvallend is dat de meeste noorderlingen weinig vertrouwen hebben in de schaalvergroting. Slechts 27 procent verwacht dat de fusie van ziekenhuizen de zorg ten goede komt. Driekwart vindt dat de grootte van een ziekenhuis niets te maken heeft met kwaliteit.

Bron: Dagblad van het Noorden
Gepubliceerd: 28-01-12

Andere onderzoeksresultaten

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.