Fries optimistisch over nieuwe baan

2 januari 2012
Helft denkt binnen drie maanden aan de slag te zijn. Ondanks het slechte economische klimaat, verwachten werkzoekenden in Friesland snel een baan te vinden. De werkloosheid loopt op, maar toch denkt driekwart van de werkzoekenden binnen een half jaar weer onder de pannen te zijn. Dit blijkt uit een representatieve peiling van RNP.

Het onderzoek gebeurde in opdracht van de Leeuwarder Courant. Van de jonge mannen en vrouwen (tot 40 jaar) denkt 49 procent zelfs tussen de een en drie maanden nieuw werk te vinden. Slechts 8 procent (vooral mensen tussen de 40 en 59 jaar) denkt niet weer aan de slag te komen. Overigens maakt 63 procent van de ondervraagden zich geen zorgen over zijn of haar baan. Het zijn opmerkelijke uitkomsten. Het Centraal Planbureau maakte onlangs bekend dat het aantal werkloze mensen in 2012 zal stijgen met 90.000 personen als gevolg van een krimpende economie. Eind november was de het aantal werkloze Friezen gestegen met 3 procent tot ruim 21.000 mensen.

Een derde van de geënquêteerden is bereid om, in geval van baanverlies, een nieuwe betrekking te accepteren tegen een lagere verdienste. ,,Er moet toch brood op de plank’’, is een verklaring die veel mensen geven. Een andere belangrijke overweging van mensen is dat zij niet graag thuis zitten en werken gewoon leuk vinden. Op de vraag welk werk nooit geaccepteerd zal worden, reageren de deelnemers aan de enquête uitgesproken: productiewerk, zwaar lichamelijke arbeid, schoonmaakwerk en werken in een callcenter zijn niet populair.

Bron: Leeuwarder Courant
Gepubliceerd:31-12-11

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.