Geen bezwaar tegen fusie

5 december 2011
Een gemeentelijke herindeling in de provincie Groningen stuit niet onmiddellijk op grote bezwaren bij de bevolking. Politieke bestuurders die uit angst voor een volksopstand het ’h-woord’ niet durven uit te spreken, kunnen opgelucht ademhalen. Dat valt op te maken uit representatief onderzoek van RegioNoordPanel uitgevoerd in Groningen en Drenthe.

Tegen samenvoeging van gemeenten is 21 procent. Van de ondervraagden vindt 46 procent dat het aantal gemeenten in Groningen kan worden teruggebracht. Ruim een kwart staat neutraal tegenover schaalvergroting. Geen pek en veren, al is het ook niet zo dat geënquêteerden een gemeentelijke fusie als zaligmakend beschouwen.

Het is maar afwachten of de kwaliteit van het bestuur beter wordt. Wel gaan de ondervraagden ervan uit dat een herindeling het lokaal bestuur een kostenbesparing oplevert. Voorwaarde is dat de krachten goed en efficiënt worden gebundeld. Hoeveel gemeenten er in Groningen komen vindt driekwart van de ondervraagden niet interessant. Op dit moment maakt gedeputeerde Piet de Vey Mestdagh (D66) een rondje langs de 23 gemeenten om te kijken of er een grote herindeling mogelijk is. “Gemeenten hebben het veel drukker. Ze krijgen meer taken toebedeeld en zien in dat fuseren een belangrijke optie is. Als provincie zijn we blij met dat besef. Veruit de meeste inwoners in Groningen hebben geen bezwaar tegen een herindeling. Een mooie uitslag”, aldus De Vey Mestdagh.

Bron: Dagblad van het Noorden
Gepubliceerd: 03-12-2011

Andere onderzoeksresultaten

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.