Klant gunt winkelier z’n rust

28 november 2011
Waar op zondag kan worden gewinkeld, is het doorgaans razend druk. Maar als de vraag aan de orde is of de winkeltijden vrij moeten worden gelaten, is toch 60% van de consumenten tegen. Uit de peiling onder het RNP blijkt dat de weerstand kleiner is naarmate de respondenten jonger zijn, maar in alle leeftijdscategorieën vormen de tegenstanders een meerderheid.

Een groot deel van hen vindt ruimere openingstijden onnodig, maar opvallend veel ondervraagden tonen compassie met de kleine winkeliers. Ze gunnen hen de nodige rust, maar vrezen ook dat de kleine zelfstandigen het bij vrije winkeltijden afleggen tegen de filiaalketens. “Voor mezelf zou ik het nog wel handig vinden, maar het lijkt me de nekslag voor kleine ondernemers en die moeten we vooral houden”, zegt een panellid. De belangen van de werknemers hebben evenzeer de aandacht van de tegenstanders. “Het personeel moet ook een sociaal leven hebben”, aldus een RNP deelnemer.

Ook blijkt er een brede afkeer van een samenleving die geen collectieve rustmomenten kent. “We worden een slaaf van de 24-uurseconomie, verliezen onze rust en vrijheid.” Ofschoon 30 procent van de bevraagde RNP’ers zegt enig geloof te hebben, worden nauwelijks religieuze redenen genoemd om tegen te zijn.

Nog altijd 40 procent ziet uit naar ruimere winkeltijden. Opvallend is dat de voorstanders net als de tegenstanders zich in de winkelier proberen te verplaatsen. Zij zeggen veelal dat de detaillisten zelf moeten kunnen bepalen wanneer ze open zijn. “Geen betutteling door de overheid”, is de strekking van veel commentaren. Veel mensen zeggen het eenvoudigweg handig te vinden om altijd te kunnen winkelen. “Vooral als er onverwacht visite komt.” En waar de tegenstanders beducht zijn voor de 24-uurseconomie, wordt bij de voorstanders juist vaak gezegd dat de detailhandel daarbij moet aansluiten. “Maximale dienstverlening”, is de wens.

Van de 78 procent ondervraagde detaillisten die nooit op koopzondag open gaan, geeft 51 procent als reden dat ter plekke de koopzondag niet leeft. Er is wel een duidelijk en verklaarbaar verschil in de beantwoording door winkeliers die in of nabij een binnenstad zijn gevestigd en hun collega’s in een dorp, kernen die door de onderzoekers van de Hanzehogeschool zo worden geduid als er geen HEMA of gelijksoortig warenhuis aanwezig is. Van de eerste categorie noemt 35 procent de omgeving als reden, van de ’dorpse’ winkeliers 67 procent.

Andere reden om niet op koopzondag open te gaan: kosten wegen niet op tegen de baten (18 procent,) principieel (17 procent) en ’ik wil het mijn personeel niet aandoen’ (4 procent). Tien procent heeft een andere reden. Veel ondernemers geven als bijkomende reden ook dat ze zes dagen werken genoeg vinden.

Bron: Dagblad van het Noorden
Gepubliceerd: 26-11-2011

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.