Friezen: winkels zondag dicht.

28 oktober 2011
Friezen zijn overwegend tegen zondagopening van winkels. Hoe ouder, hoe afkeriger. Dit laat een raadpleging door RegioNoordPanel onder 1579 Friezen zien. Zeventig procent zegt openstelling op zondag niet te waarderen. Bij de zestigplussers heeft zo’n 80 procent aversie. Van de jongere generatie (tot 39 jaar) is een kleine 60 procent tegen.

Mannen en vrouwen denken er in grote lijnen hetzelfde over. Een ruime meerderheid van de Friezen is tegen het vrijlaten van de winkeltijden door de overheid. Van de geraadpleegden is 64 procent tegen, terwijl 36 procent meer vrijheid wil. Ook hier zijn zestigplussers afkeriger en jongeren liberaler. Het ’s avonds open zijn van supermarkten kan rekenen op veel instemming: 73 procent is hier uitgesproken voor.

Bron: Leeuwarder Courant.
Gepubliceerd: 28-10-11

Andere onderzoeksresultaten

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.