Kaatsvolk wil spel houden zoals het is.

19 juli 2011
De kaatswereld wil geen veranderingen aan het ‘Fryske spul’. Maar de opzet van wedstrijden is wel aan vernieuwing toe. Afblijven van het kaatsspel zoals we dat in Friesland beoefenen. Dat is de voornaamste uitkomst van een grootschalig marktonderzoek onder leiding van oudtopkaatser en voormalig directeur van Sportstad Heerenveen, Tjisse Wallendal.

Het is gehouden onder zo’n drieduizend leden van de KNKB en het RegioNoordPanel en uitgemond in een rapport, getiteld ‘Langzaam sterven of de bakens verzetten en het roer om!’. Maar het kaatsvolk geeft ook aan dat het met aantallen en opzet van wedstrijden anders moet. Het seizoen duurt te lang, de kaatsweekeinden duren te lang en de afstanden tussen de wedstrijden zijn te groot. Dus is het devies minder wedstrijden en een regionale opzet van de kaatscompetities, met handhaving van slechts een klein aantal klassiekers. De KNKB reageert bij monde van voorzitter Sipke Saakstra positief op het rapport. ,,Hier kun je niet omheen. Het onderzoek bevestigt wat langs de lijn al jaren wordt gezegd. We moeten met de verenigingen en de federaties aan de slag.”

Dit bericht is ingekort.

Bron: Leeuwarder Courant
Gepubliceerd: 19-07-11

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.