Angst voor pensioen onnodig.

6 september 2011
Het is niet nodig om op te zien tegen je pensionering, zo leert de pensioenenquête die RegioNoordPanel in opdracht van Dagblad van het Noorden liet uitvoeren. Want het valt hartstikkemee, zegt het gros van de ondervraagden dat al met pensioen is. “Duidelijk koudwatervrees”, zegt pensioendeskundige Gonard Wagenaar uit Zuidlaren.

“Onnodige angst. Ons pensioenstelsel is in de basis goed, mits je zelf alert bent geweest en het goed hebt geregeld.” Maar het goed regelen is niet iedereen gegeven. Ook dat blijkt uit de peiling onder 1100 leden van het RegioNoordPanel. Slechts een kwart van de ondervraagden weet precies op welke leeftijd zijn of haar pensioen ingaat, de helft heeft de pensioenpapieren op orde. Toch vreemd, vindt Wagenaar dat je als 54-jarige nog niet weet wanneer je kunt stoppen met werken. “In de praktijk blijkt dat mensen pensioenregelingen als moeilijk en ingewikkeld ervaren en het zo lang mogelijk uitstellen om zich er in te verdiepen. Dat jongere werkenden zich niet bezig houden met pensioenen, begrijp ik wel, maar toch is het onverstandig. Juist die groep kan er voor zorgen dat hij van een onbezorgde oudedag kan genieten. Als je op je 65ste nog iets wilt regelen, ben je te laat.”

Wagenaar is onafhankelijk pensioenadviseur en heeft zijn eigen bedrijf Consensio. Er kloppen regelmatig klanten aan voor advies met een dikke map vol paperassen. Zeker als de klant diverse werkgevers heeft gehad. “Dan zeggen ze: ’ja ik heb alle papieren maar bewaard, want ik weet niet precies welke belangrijk zijn en welke niet. Ze durven niets weg te gooien, maar creeren zo hun eigen chaos.” In een eerder interview in het Dagblad van het Noorden gaf de pensioenexpert al aan dat hij de informatie van de pensioenfondsen en verzekeraars klantonvriendelijk vindt. Dat ervaren ook de ondervraagde panelleden. Slechts een derde heeft een goed beeld van zijn financiële positie na zijn pensioen.

Wagenaar: “Als de pensioenverzekeraars eens beginnen om netto bedragen door te geven aan klanten. Daarmee wordt het een stuk inzichtelijker.” In zijn ogen zou het nog beter zijn als er snel een uitbreiding komt van www.mijnpensioenoverzicht.nl waarbij niet alleen een overzicht wordt gegeven van de AOWen het aanvullende pensioen, maar ook van de financiële regelingen die de werknemer privé heeft geregeld, zoals een lijfrentepolis. De helft van de geënquêteerden geeft aan naast zijn pensioenpremie op een andere manier te sparen voor zijn oude dag. Logisch, zegt Wagenaar. Vooral in deze tijd. Het is allemaal een stuk ingewikkelder dan twintig jaar geleden. “Langer studeren, tweeverdieners, parttime werken, meer verschillende banen, al die zelfstandigen zonder personeel die hun eigen pensioen moeten regelen en niet te vergeten de echtscheidingen. Juist daarom moet er helder overzicht komen. Gewoon op een A4tje, uitgedrukt in netto bedragen.

Dat er voor bruto wordt gekozen, snap ik wel omdat het dan zuiverder is, maar als consument denk je in netto bedragen, dus kun je beter een netto richtbedrag noemen.” Verwarring over bruto en netto zit ook in de peiling, want als aan de daadwerkelijk gepensioneerden wordt gevraagd met welk percentage het inkomen is gedaald ten opzichte van het arbeidzame leven, zegt 65 procent dat ze van 1 tot 30 procent zijn gekelderd. Wagenaar: “Dat zal bruto zijn, netto betekent zo’n terugval dan 10 à 15 procent en dat is bij de huidige gepensioneerden normaal.” Minder inkomen, geen status meer, niet elke dag collega’s om je heen, geen structuur meer in de dag: het zijn allemaal logische gevolgen van het bereiken van de pensioenleeftijd.

En toch, de noordelijke gepensioneerden die de enquête hebben ingevuld zijn tevreden. Sterker nog, er wordt een hoog rapportcijfer gegeven voor het leven na gedane arbeid: een 8. Een cijfer dat menigeen op school nooit behaalde. “Zo’n cijfer geeft aan dat een gepensioneerde in Nederland het over het algemeen goed heeft. De basis is goed en als er goede aanvullende voorzieningen zijn getroffen, kun je een prettig leven leiden.” Want dat financiën niet alles bepalen blijkt uit de antwoorden van de ondervraagden op de vraag of ze bereid zijn langer door te werken voor een hoger pensioen. Bijna de helft geeft aan daar geen brood in te zien. Een derde neemt zelfs genoegen met een lager pensioen als hij eerder mag stoppen. “Daar ligt een taak voor werkgevers. De politiek wil dat iedereen langer doorwerkt, maar als werknemers daartoe niet bereid zijn, zul je als baas je personeel moeten motiveren en enthousiasmeren.”

Wagenaar is voorstander van een parttime pensioen, rond je zestigste je arbeidzame leven afbouwen. “Als je ouder bent, heb je minder geld nodig en kun je bijvoorbeeld best een dag minder werken. Zo is de overgang naar het pensioen soepeler.” Pensionering is voor de een veel op pad zijn, reizen met de camper of uren zitten vissen. Voor de ander is dat actief blijven werken, betaald of vrijwillig. Mensen die nog niet met pensioen zijn, geven aan op die leeftijd actief te willen worden in het vrijwilligerswerk: 57 procent spreekt die intentie uit, onder jongeren is dat zelfs 65 procent. Echter, onder de gepensioneerden die de daad bij het woord voegen, slinkt dat percentage naar 23 procent. In de betaalde sector vindt 11 procent werk. Ruim 80 procent werkt tussen 1 en 20 uur per week.

De pensioenleeftijd schuift steeds verder omhoog. Was het twintig jaar geleden normaal om te stoppen voor je zestigste, tegenwoordig komt 65 eerder als pensioengerechtigde leeftijd of zelfs 67 jaar. De 54-plussers geven in de peiling een voorkeur aan een pensioenleeftijd van 64 jaar. De jongere garde hoopt er op 62 al uit te kunnen.

Bron: Dagblad van het Noorden
Gepubliceerd: 03-09-2011

Andere onderzoeksresultaten

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.