Vooral hoogopgeleiden stoppen.

13 juni 2017
Laagopgeleiden roken niet alleen vaker, ze roken ook meer. Het aantal rokers in ons land daalt gestaag, maar hoe snel hangt onder meer af van het opleidingsniveau. Het aantal rokers daalt veel harder onder hoogopgeleiden dan onder laagopgeleiden. Onder mensen met een hoge opleiding is het percentage rokers in 25 jaar tijd zowat gehalveerd, onder laagopgeleiden daalde dat met ruim een kwart. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS, het RIVM en Trimbos.

Lees meer
Nederlander heeft nog helemaal geen zin in de zelfrijdende auto.

12 juni 2017
Zelfrijdende auto’s komen rap dichterbij, maar de meeste Nederlanders moeten er nog weinig van hebben. Slechts een derde van de Nederlanders is enthousiast over de komst van zelfsturende auto’s, zoals die van Tesla. Ruim de helft van de automobilisten (55 procent) wil zelf blijven rijden, 12 procent maakt het niet uit.

Lees meer
Fiscale regeling populair bij mkb-ondernemers.

9 juni 2017
Kleine ondernemers hebben vorig jaar flink geprofiteerd van de fiscaal aantrekkelijke WBSO-regeling. 22.330 bedrijven maakten gebruik van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, blijkt uit de jaarrapportage. Dat is een stijging van 22 procent.

Lees meer
Aanzien leraar basisschool in tien jaar tijd gedaald.

7 juni 2017
Het maatschappelijk aanzien van leraren in het basis- en het voortgezet onderwijs is flink achteruit gegaan in de afgelopen tien jaar. Vooral leraren op basisscholen kampen met een imagoprobleem, concluderen het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht en onderzoeksbureau Ecorys in een onderzoek.

Lees meer

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.