Zoveel minuten lichaamsbeweging heb je volgens onderzoekers nodig

15 augustus 2022
De ene persoon vindt het heerlijk om te sporten en actief bezig te zijn, de ander wordt alleen al bij de gedachte aan sporten lichtelijk nerveus. Feit blijft dat het goed voor je fysieke en mentale gezondheid is. Maar hoeveel uur zouden we eigenlijk per week actief bezig moeten zijn? Daar is onderzoek naar gedaan.

Friese apothekers hebben vooral te maken met verbale agressie

11 augustus 2022
Veel apothekers krijgen te maken met verbale of fysieke agressie. Uit onderzoek van de apothekersorganisatie KNMP blijkt dat bijna 20 procent er dagelijks mee te maken krijgt. In Fryslân lijkt het voornamelijk neer te komen op boze woorden.

Friesland scoort matig met openbare toiletten

4 augustus 2022
De Friese gemeenteraden hebben maar weinig tot geen belangstelling voor het gebrek aan openbare toiletten. Dat blijkt uit een onderzoek van de Toiletalliantie – een initiatief van onder meer de Maag Lever Darm Stichting. Daarmee wordt jaarlijks het gemeentebeleid rond openbare toiletten gepeild. In de afgelopen vijf jaar werd in slechts twee van de achttien Friese gemeenteraden een motie aangenomen voor meer openbare en opengestelde toiletten, namelijk op Schiermonnikoog (in 2019) en in Heerenveen (in 2020).

Kwart van de Nederlanders doet deur niet op slot

25 juli 2022
Buren zijn bepalend voor het veiligheidsgevoel dat Nederlanders thuis ervaren. Bijna tweederde van de Nederlanders voelt zich veilig in en rondom het eigen huis. Goed onderling contact met buren is daarin belangrijk volgens de meerderheid van de Nederlanders. Ook in het voorkomen van inbraak vinden buren elkaar, bijvoorbeeld tijdens de aankomende vakantieperiode. 

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.