Drent heeft wel wat over voor Groningen Airport Eelde.

GAE mag best geld kosten. Bovendien hoort de luchthaven bij Noord-Nederland en moet er alles aan gedaan worden om het in de benen te houden. Dat blijkt uit een enquête van RTV Drenthe die is uitgevoerd door bureau Enigma Research uit Groningen.

Lees meer
Thuisarts.nl leidt tot minder huisartsbezoek.

28 november 2016
Het aantal huisartsenbezoeken en telefonische consulten is enorm gedaald sinds de introductie van de website thuisarts.nl. Uit onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum en het Nederlands Huisartsen Genootschap blijkt dat er 675.000 huisartsbezoeken per maand minder plaatsvinden.

Lees meer
‘Vervuiling door hogere snelheid is beperkt’.

23 november 2016
De verhoging van de maximumsnelheid op autowegen dit jaar heeft maar beperkte gevolgen voor de luchtkwaliteit. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma aan de Tweede Kamer.

Lees meer
Aantal peuterspeelzalen in twee jaar bijna gehalveerd.

17 november 2016
Tussen 2014 en 2016 is het aantal peuterspeelzalen bijna gehalveerd, van 183 tot 93. In nog slechts negen Friese gemeenten zijn nog peuterspeelzalen. Dat is het gevolg van rijksbeleid waarin is vastgelegd dat vanaf 2020 alle peuters een voorschools kindcentrum moeten bezoeken.

Lees meer

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.