Mensen met een groene tuin hoeven minder vaak naar de huisarts, blijkt uit onderzoek

1 mei 2023
De wetenschappers onderzochten de invloed van tuinbezit op de gezondheid door satellietfoto’s te koppelen aan gegevens over 21 klachten en aandoeningen die bij de huisarts gerapporteerd worden. Daaruit bleek meteen een duidelijk verband tussen tuinbezit, ongeacht de grootte en hoeveelheid groen, en negen aandoeningen.

Het verband is het sterkste voor beroerte en hersenbloeding: tuinbezitters lopen 15 procent minder risico. Er is maar één categorie van aandoeningen die wel vaker voorkomt bij tuinbezitters: elleboog-, pols- en handklachten. Hoe groen die tuin is, heeft nog een veel sterkere invloed. Van de 21 onderzochte aandoeningen nemen er twintig af naarmate de tuin groter en groener is.

Dat verband is het sterkst voor darminfecties: onder mensen met minstens vijftig vierkante meter tuingroen komen die minstens 20 procent minder voor dan bij mensen zonder tuin. Op de tweede plaats komt beroerte/hersenbloeding met minstens 15 procent. „De sterkte van de relaties die we hebben gevonden, is opvallend”, zegt Sjerp de Vries, projectleider bij Wageningen Environmental Research. „Dit is iets om rekening mee te houden bij toekomstige woningbouw, en in de visie op de inrichting van stedelijk gebied. Als er meer woningen worden gebouwd in de vorm van appartementen, waardoor straks meer mensen geen privégroen bij huis hebben, kan dat nadelig uitpakken voor de volksgezondheid.”

De gezondheidsgegevens die de onderzoekers gebruikten zijn afkomstig uit patiëntendossiers van huisartsen, bijeengebracht in Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. In de analyses is rekening gehouden met relevante kenmerken van de patiënten zoals leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en huishoudinkomen.

Bron: Friesch Dagblad
Gepubliceerd: 18-04-2023

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.