Digitaal bankieren voor miljoenen moeilijk

1 februari 2023
Miljoenen Nederlanders hebben moeite met digitaal bankieren, terwijl steeds meer betaalzaken digitaal worden geregeld. Daarvoor waarschuwt De Nederlandsche Bank (DNB), die banken oproept meer in te zetten op persoonlijk contact waarbij klant en bankmedewerker fysiek op dezelfde locatie zijn.

Onderzoek van DNB onder duizenden mensen wijst uit dat vooral minder vaak voorkomende handelingen als het openen van een bankrekening of het blokkeren van een bankpas als lastig worden ervaren. Het gaat om in totaal 2,6 miljoen Nederlanders die volgens DNB niet al hun bankzaken zelfstandig uitvoeren. Alledaagse handelingen zoals het controleren van het banksaldo of het doen van betalingen lukt hen vaak wel. Problemen ontstaan wel bij het lezen van ingewikkelde teksten of het verrichten van handelingen onder tijdsdruk. Ongeveer 400.000 mensen uit deze groep zijn zelfs volledig afhankelijk van anderen wanneer zij digitaal bankieren.

In een reactie beloven ABN Amro, ING, Rabobank en de Volksbank klanten die moeite hebben met digitaal bankieren voortaan beter te helpen.

Bron: Dagblad van het Noorden
Gepubliceerd: 31-01-2023

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.