Forse stijging mensen met dementie: meer ontmoetingsplaatsen nodig

21 december 2022
Het aantal dementerenden dat thuis woont, stijgt de komende vijftien jaar met zo’n 50 procent in de gemeente Leeuwarden. Ze hebben vooral behoefte aan ontmoetingsplekken in de wijk. Dit blijkt uit een onderzoek van Partoer en het Fries Sociaal Planbureau naar behoeften van mensen met dementie dat dinsdag is gepresenteerd in het Odensehuis in Leeuwarden.

Als gevolg van de vergrijzing stijgt dit aantal de komende jaren explosief, zo ook in Leeuwarden; naar verwachting gaat het van 1880 mensen in 2020 naar 2710 mensen in 2035. De meesten van deze groep wonen in Stiens, Bilgaard, Camminghaburen, Oud Oost en Aldlân. Een kleine driekwart woont thuis, de rest in een instelling. Deze groep wil blijven meedoen en heeft behoefte aan ontmoeting en beweging. Hiervoor zijn locaties nodig, bijvoorbeeld een laagdrempelige inloop voor een kopje koffie.

Het onderzoek, met dertig deelnemers van gemiddeld tachtig jaar, geeft de gemeente meer zicht op de wensen van een groter wordende groep inwoners. ,,We vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen, het liefst zo dicht mogelijk in de buurt”, aldus wethouder Hein Kuiken, die benadrukte dat Leeuwarden graag een dementievriendelijke gemeente wil zijn. De deelnemende partners, waaronder het Odensehuis, welzijnsorganisatie Amaryllis en het Alzheimercafé, gaan onder regie van gemeente Leeuwarden aan de slag met een plan van aanpak. Er wordt ingezet op ‘maatwerk’: beter in beeld krijgen wat mensen zelf willen. Daarnaast moet het huidige aanbod, dat aansluit bij de wensen, meer onder de aandacht worden gebracht. Zo zijn lang niet alle huisartsen hiervan op de hoogte.

Een ander doel is om de samenleving handvatten te geven om tekenen van dementie te herkennen en ermee om te gaan. Zo kan een persoon met dementie bijvoorbeeld nog wel blijven voetballen of zingen bij het koor. Om te bespreken wat er belangrijk is voor mensen met dementie, is er een kwartetspel gebruikt. Studenten van NHL Stenden en Stichting Kameraad ontwikkelden dit speciaal voor dit onderzoek. Eén van de vragen luidde: wat zou u nog eens willen doen? Het antwoord: anderen ontmoeten, met elkaar praten, maar ook bewegen, zoals fietsen of wandelen, het liefst in een groep. Mensen zijn graag bezig, een spelletje doen of samen biljarten en de ‘gewone dingen’ blijven doen. Andere organisaties gebruiken het spel inmiddels ook.

Bron: Leeuwarder Courant
Gepubliceerd: 08-12-2022

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.