Kinderen eten gezonder

23 november 2022
Friese kinderen (vier tot en met twaalf jaar) eten vaker fruit en groente vergeleken met vier jaar geleden. Ze drinken ook minder suikerhoudende dranken en meer water. Dat blijkt uit de Kindmonitor, een onderzoek van GGD Fryslân naar de gezondheid van kinderen van nul tot en met twaalf jaar.

Ruim 11.000 ouders vulden de vragenlijst afgelopen voorjaar in. De Kindmonitor wordt elke vier jaar uitgevoerd in opdracht van de Friese gemeenten. Het geregeld drinken van suikerhoudende dranken is gedaald van 60 procent naar 48 procent. Water drinken steeg van 51 procent naar 59 procent.

,,Dat zijn positieve ontwikkelingen, maar er is nog verbetering mogelijk”, zegt Maja Jokhan, epidemioloog bij GGD Fryslân. Het onderzoek laat verder zien dat kinderen van vier tot acht jaar minder vaak naar een sportvereniging gaan vergeleken met 2018. Kinderen van acht tot twaalf jaar gaan ook iets minder vaak wekelijks naar een vereniging of club om te sporten. Mogelijk dat de coronaperiode hier een negatieve invloed op heeft gehad. Daar staat tegenover dat kinderen van vier tot acht jaar vaker lopend of fietsend naar school gaan. Opgroeien in een armer gezin kan negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid. Die kinderen gaan minder vaak naar een sportvereniging. Ook ontbijten zij minder vaak en gaan ze minder naar de tandarts.

Bron: Friesch Dagblad
Gepubliceerd: 09-11-2022

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.